Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Paulina Nowakowska

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA HISPANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:


czwartki: 14:40 - 16:10


piątki: 13:00 - 13:30


 


 


 


 

O sobie

Doświadczenie zawodowe

Od 2010: Asystent w Instytucie Filologii Romańskiej, UMCS.

2012/2013; 2014/2015 - Lektor języka polskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Grenadzie, Hiszpania (profesor visitante).

Sprawowane funkcje

opiekun praktyk dydaktycznych z języka hiszpańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej

Inne:  opiekun praktyk pedagogicznych oraz kierownik merytoryczny w Instytucie Filologii Romańskiej w ramach projektu „www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS„ (2010- 2015), Opiekun praktyk zawodowych, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej, Koordynator ds. programów międzynarodowych (wyjazdy do Hiszpanii), Członek Komisji Okręgowej OJH.

Wykształcenie uzupełniające 

2018 – Grado en Psicología, UNED, Hiszpania.

2015 – Trabajo Fin de Máster, Universidad de Granada, Hiszpania. Enseñanza del español a los alumnos universitarios polacos a partir del teatro como eje vertebrador, diseño de investigación.

Staże i stypendia

04.2017 – 06.2017 – staż naukowy na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w ramach stypendium przyznanego przez Uniwersytet w Grenadzie.

2016/17 – pobyt na Uniwersytecie w Grenadzie (Facultad de Ciencias de la Educación) w celu przeprowadzenia badań naukowych.

Od 2015 – Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad de Granada, Hiszpania. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach umowy o wspólnej opiece naukowej (co-tutelle) nad przewodem doktorskim pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytetem w Grenadzie (Hiszpania). 

 Zainteresowania naukowe

 Rola motywacji w nauczaniu języków obcych

 Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej

 Psychologiczne podstawy dydaktyki języków obcych