Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Artur Sadecki

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
+48(81) 537-26-26
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje semestr zimowy 2023/2024


Stacjonarne:


środa 12.15 - 13.15 gab. 403 NH


Online:


wtorek 18.00 - 19.00


Konsultacje opiekuna roku R 1 Ist. online:


wtorek 19.00 - 19.30


 UWAGA!!! W dniu 14.11.2023 konsultacje online przesunięte na godziny 15.00-16.30!


Konsultacje online na platformie Wirtualny Kampus


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=193605


UWAGA! Godziny i dni konsultacji mogą ulec zmianie, proszę na bieżąco sprawdzać informacje na stronie internetowej

Adres

gabinet 403 NH

O sobie

Zakres prowadzonych zajęć:

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (mówienie, pisanie, praca z tekstem); Historia literatury rosyjskiej XVIII-XIX wieku (ćwiczenia); Przedmioty do wyboru z zakresu literatury i kultury rosyjskiej; Kultura Rosji; Translatorium jęz. rosyjski (Archiwistyka); Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 2 języka (Lingwistyka); Technologia informacyjna; Narzędzia informatyczne w pracy tłumacza

Beletrystyka:

Zielony koniec świata, Narracje, Lublin 2022


Działalność naukowa

Monografia:

Kognitywne ujęcia kategorii umysłu w prozie Antoniego Czechowa, Lublin 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-227-9431-9, 306 s.

Ważniejsze artykuły/rozdziały w monografiach:

 1. Odcienie miłości w powieści Iwana Gonczarowa „Obłomow” [w:] Świat Słowian w Języku i Kulturze VIII. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin 2007, s. 110-120, ISBN 978-83-61350-04-0;
 2. Między miłością a obojętnością. Koncepcja miłości w opowiadaniu Aleksandra Kuprina „Гранатовый браслет” [w:] Świat Słowian w Języku i Kulturze X. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Purchawka-Mulicka, Szczecin 2009, s. 82-88, ISBN 978-83-62355-76-1;
 3. Парадоксы любви русской женщины – Наталья Ласунская („Рудин” И.С.Тургенева) [w:] Cлавянский мир: письменность и культура. Тезисы докладов международной научной конференции (24-25 мая 2010 года), Смоленск 2010, s. 43-50, ISBN 978-5-88018-489-7;
 4. Wielowymiarowość transgresji: życie, religia i sztuka, w opowiadaniu Aleksandra Kuprina „Bransoleta z granatów[w:] Tożsamość i transgresja w literaturze, red. W. Nowicki, A. Orłowska, W. Pyczek, Zamość 2011, s. 89-96, ISBN 978-93-61893-52-3;
 5. Как любит мужчина? Психология чувств Ильи Обломова [w:] Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian Wschodnich, red. A. Orłowska, Lublin 2011, s. 35-42, ISBN 978-83-227-3295-3;
 6. Подсказки автора. Образцовый читатель в произведениях А. И. Куприна [w:] Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков, Cанкт-Петербург 2012, s. 228-233, ISBN 978-5-98193-042-3;
 7. Od naturalizmu do uświęcenia - problem prostytucji w "Jamie" A. I. Kuprina, „Acta Humana” 2012, nr 3, s. 87-100, ISSN 2082-4459;
 8. Ирония в романе «Обломов» И. А. Гончарова, «Філологічні науки» 2012, № 10, s. 62-70; ISSN 2075-1486;
 9. Психология чувств Дмитрия Рудина, «Філологічні науки» 2012, № 11, s. 76-81, ISSN 2075-1486;
 10. Metafora pojęciowa „człowiek” to „zwierzę” we wczesnych opowiadaniach A. P. Czechowa  [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XIII. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, Szczecin 2012, s. 271-278, ISBN 978-83-7518-495-2;
 11. Самый близкий – самый далекий: локальные стереотипы в рассказе „Грабеж” Н. С. Лесковa [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, red. W. Supa, Białystok 2013, s. 107-116, ISBN 978-83-7431-400-8;
 12. Integracja pojęciowa w umyśle chorego na podstawie "Pamiętnika wariata" Mikołaja Gogola [w:] Rossica Lublinensia VI. Literatura. Mit. Sacrum. Kultura, red. W. Kowalczyk, Lublin 2014, s. 87-96, ISBN 978-83-7784-623-0;
 13. Ненадежный рассказчик в творчестве А. П. Чехова [w:] Пражская Русистика 2014, рецензированный сборник статей конференции, состоявшейся 10 апреля 2014 г. в Праге, сост. Я. Конечны, Прага 2014, s. 205-212, ISBN 978-80-7290-785-4;
 14. Poszukiwanie nowej tożsamości u schyłku Rosji carskiej –Człowiek w futerale” Antoniego Czechowa, „Slavia Orientalis” 2014, Rocznik LXIII, Nr 4, s, 555-564, ISSN 0037-6744;
 15. Teoria umysłu a nieporozumienia bohaterów w prozie Czechowa (zarys), „Zagadnienia rodzajów literackich” 2014, № 57(113), Z. 1, s. 27-43 ISSN 0084-4446;
 16. Postacie lekarzy w świetle kategoryzacji poprzez prototyp (na materiale opowiadań Antoniego Czechowa), [w:] Zbliżenia. Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Translatoryka, red. A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, Konin 2014, s. 193-202, ISBN 978-83-65038-07-4;
 17. Ум или сердце? «После театра» А. П. Чехова, [w:] Пражская Русистика 2015, рецензированный сборник статей конференции, состоявшейся 20 марта 2015 г. в Праге, сост. Я. Конечны, Прага 2015, s. 138-145, ISBN 978-80-7290-840-0;
 18. Spór o uniwersalia, level: Czechow, [w:] Idee i wartości w języku i kulturze, red. I. Matusiak-Kempa, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2015, s. 292-303, ISBN 978-83-942720-0-5;
 19. Gatunek jako „futerał”? Uwagi o twórczości Antoniego Czechowa, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach - artystycznych i użytkowych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015, s. 47-58, ISBN 978-83-7784-732-9;
 20. Концептуальная интеграция в образе женщины: на примере рассказа «Тина» А. П. Чехова, [w:] Przestrzeń kulturowa Słowian, red. A. Lenart, M. Sidor, Lublin 2015, s. 131-144, ISBN 978-83-8061-213-6;
 21. Концептуальная интеграция как способ формирования новой картины мира в прозе  А. П. Чехова, „Acta Humana” 2015, nr 6, s. 133-148, ISSN 2082-4459;
 22. Тема власти в произведениях Антона Чехова, [w:] Пражская Русистика 2016, рецензированный сборник статей конференции, состоявшейся 31 мая 2016 г. в Праге, сост. Я. Конечны, Прага 2016, s. 101-109, ISBN 978-80-7290-887-5;
 23. История трех предложений. Внутренние изменения в прозе Антона Чехова, „Acta Humana” 2016, nr 7, s. 171-181, ISSN 2082-4459;
 24. В поиске ясных категорий мышления – рассказ «Неприятность» А.П. Чехова, [w:] Пражская Русистика 2017, рецензированный сборник статей конференции, состоявшейся 13 апреля 2017 г. в Праге, сост. Я. Конечны, Прага 2017, s. 144-152, ISBN 978-80-7290-960-5;
 25. „Dom” jako kategoria rozmyta w opowieści „Żywy towar” A.P. Czechowa, „Białorutenistyka Białostocka” 2017, nr 9, s. 219-228, ISSN 2081-2515;
 26. „Tajemnica owa wielka jest” – Antoniego Czechowa polemika z love story, [w:] Estetyczne modele literatury rosyjskiej, red. A. Baczewska-Murdzek, W. Biegluk-Leś, E. Pańkowska, Białystok 2018, s. 69-83, ISBN 978-83-7657-243-7;
 27. „Koszmar” Antoniego Czechowa – problemy interpretacji, „Inskrypcje” 2019, R. VII, z. 1 (12), s. 117-126, ISSN 2300-3243;
 28. Антона Чехова «уловка-22», [w:] Пражская Русистика 2019, рецензированный сборник статей конференции, состоявшейся 28 мая 2019 г. в Праге, сост. Я. Конечны, Прага 2019, s. 123-130, ISBN: 978-80-7603-111-1;
 29. Miłosne nieporozumienia w świetle teorii umysłu (na materiale wczesnej prozy Antoniego Czechowa), „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 3 (171), s. 157-171, DOI: 10.31261/pr.7300, PL ISSN 0137-298X;
 30. Kilka uwag o prekursorze fantastyki – Iwanie Karamazowie, „Polilog. Studia Neofilologiczne” 2020, nr 10, s. 21-36, DOI: 10.34858/polilog.10.2020.315, ISSN 2083-5485;
 31. «Дома», или учебник для родителей Антона Чехова, „Annales N – Educatio Nova” 2020, nr 5, s. 299-311, DOI: 10.17951/en.2020.5.299-311, ISSN 2451-0491
 32. Protest, którego nie było – „Spotkanie” Antoniego Czechowa, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2021, nr 31, 1-17. DOI: 10.31261/RSL.2021.31.07
 33. Osobowość narcystyczna w literaturze (opowiadanie „Żona” Antoniego Czechowa), „Przegląd rusycystyczny” 2022, nr 4, s. 151-164, https://doi.org/10.31261/pr.13238
 34. Nuda i karamazowski „puchar życia” w Dramacie na polowaniu Antoniego Czechowa, "Slavia Orientalis" 2023, nr 1 (vol. LXXII), s. 43-55, DOI: 10.24425/slo.2023.145196

Współredaktor:

Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, red. M. Dziwisz, D. Głuszak, A. Jawdosiuk-Małek, A. Potyrańska, A. Sadecki, M. Stasiak, Lublin 2014, ISBN 978-83-77-84-445-8;

Redaktor językowy:

"Acta Humana", "Res Historica"