Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów

 

 

 

 

Cele Koła:

  • rozwijanie i propagowanie tematyki związanej z szeroko rozumianą etnolingwistyką i folklorystyką,
  • przygotowywanie członków SKNE do pracy naukowej. Koło realizuje zadania badawcze poprzez organizowanie odczytów i studenckich sesji naukowych, przygotowywanie i publikowanie własnych prac naukowych, organizowanie obozów naukowych, utrzymywanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni (również zagranicznych). Wielu naszych członków podjęło dalsze kształcenie na poziomie studiów doktoranckich i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych,
  • współudział w pracach badawczych Katedry Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego, w tym m.in. w pracach zbierackich do Słownika stereotypów i symboli ludowych.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Strona WWW, Facebook