Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Swietłana Szaszkowa

dr Swietłana Szaszkowa
Stanowisko
starszy wykładowca z dr
Jednostki
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY ROSYJSKIEJ, PRACOWNIA GLOTTODYDAKTYKI
Funkcje
Dyrektor Centrum
Telefon
(81) 537-27-95
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:


wtorek: 13.20 - 13.50


czwartek: 14.45 - 15.45

Adres

Nowa Humanistyka, p. 114B
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-033 Lublin

O sobie

1990-1995 studia w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku;
od 10. 2003 wykładowca języka rosyjskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS
09.12.2009 - obrona rozprawy doktorskiej Muzyka w powieści W.F. Odojewskiego "Noce rosyjskie" w kontekście poglądów estetycznych pisarza.
od 01.03.2010 - Dyrektor Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej przy UMCS

 

Publikacje

Monografia:

  • Музыка в романе В.Ф. Одоевского Русские ночи в контектсе эстетических воззрений писателя, Lublin 2013.

Redakcja tomu:

  • Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2, pod red. H. Rycyk-Sztajdel i S. Szaszkowej, Wyd. UMCS, Lublin 2010, 228 ss.
  • Naucznie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, pod red. H. Rycyk-Sztajdel i S. Szaszkowej, Wyd. Polihymnija, Lublin 2012, 338 ss.


Artykuły:

  • Работа над произношением шипящих звуков в русской фонетической системе, (w:) Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, pod red. H. Rycyk-Sztajdel przy udziale S. Szaszkowej, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 91-100.
  • Музыкальные инструменты и их перевоплощения в литературном тексте на примере романа В. Ф. Одоевского „Русские ночи”, . (w:)Dialog sztuk w kulturze wschodnich Słowian. Rosja.Myśl.Słowo.Obraz, t.II, Kraków 2008 [druk: 2009], s. 264-274.
  • Основные проблемы обучения русской акцентологии в польском вузе, (w:) Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych, pod red. L. Szypielewicz, Warszawa 2009, s. 489-492.
  • Значимость фонетических стилей и типов произношения в процессе обучения русскому языку, w: Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2, pod red. Rycyk-Sztajdel H., Szaszkowej S., Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 193-200.
  • Практический курс по подготовке студентов-русистов к написанию магистерской работы, w: Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2, pod red. Rycyk-Sztajdel H., Szaszkowej S., Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 201-207.
  • Портреты музыкантов в романе В. Ф. Одоевского „Русские ночи”, [w:] „Rossica Lublinensia”. Literatura – Mit – Sacrum – Kultura, vol. IV. Pod red. Witolda Kowalczyka, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 99-113.
  • Особенности обучения русской интонации в польскоязычной аудитории, [w:] Naucznie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, pod red. H. Rycyk-Sztajdel i S. Szaszkowej, Wyd. Polihymnija, Lublin 2012, s. 377 - 382.