Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX

 

 

 

 

Cele Koła:

  • promocja Instytutu Filologii Polskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
  • integrowanie społeczności akademickiej, zwłaszcza tworzenie poczucia wspólnoty i atmosfery koleżeńskiej wśród studentów Wydziału Filologicznego oraz pogłębianie ich więzi z Uniwersytetem,
  • popularyzacja kultury i literatury wieku XIX w środowiskach akademickich i pozaakademickich,
  • podnoszenie poziomu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego XIX wieku w kontekście kultury polskiej i europejskiej,
  • budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła oraz przygotowanie do prowadzenia działalności badawczej i edukacyjnej.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Strona WWW, Facebook (fanpage), Facebook (grupa)