Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Telefon
(81) 537 27 71, gabinet 318, Wydział Humanistyczny (stara część budynku)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze zimowym 2019/2020
środa        godz. 8.35-9.35
czwartek     godz. 8.35-9.35
gab. 318


 


 

O sobie

Jestem doktorem nauk humanistycznych (2015). Ukończyłam kulturoznawstwo (2005) oraz filologię polską (2002) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuję w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS na stanowisku adiunkta. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół polskiej kultury tradycyjnej, zwłaszcza duchowej i społecznej, językoznawstwa polskiego oraz antropologii miasta. Brałam udział w kilkudziesięciu ogólnopolskich konferencjach naukowych; jestem współredaktorką dwóch monografii oraz autorką szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach oraz monografiach.