Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk

dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Telefon
815375199 (gab. 127 SH)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/2023


PONIEDZIAŁEK 11.00 - 12.00 online TEAMS CZAT


ŚRODA 11.20 - 12.20 stacjonarnie gab. 127 SH


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

 Nr ORCID

0000-0002-4572-7380

Wybrane publikacje:

Książki:


„Dzikie biesy”. Wizja Rosji Sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932, Lublin 2002. 

Znani, nieznani, nierozpoznani: o kilku figurach zbiorowej wyobraźni, Warszawa 2009 (współautorstwo z Moniką Bednarczuk),

Czytanie Nowej Rosji. Polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych XX wieku, Lublin 2012

Klucze do Rosji. Tematy i strategie współczesnych narracji podróżniczych, Lublin 2018.

Współredakcje:

 (z A. Chomiuk): Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku, Lublin 2017.

 (z R. Szczerbakiewiczem):  Komunizm. Tam  i … z powrotem, Lublin 2019.Artykuły (od roku 2010):

Wyrazić Rosję- Romana Dyboskiego- "Siedem lat w Rosji i na Syberii (1915-1921). Przygody i wrażenia’" [w:] Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. K. Stępnika i M .Rajewskiego, Lublin 2010.

Rozpoznawanie Rosji? Rozpoznawanie siebie? O  prozie dokumentarnej Mariusza Wilka, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. Hanny Gosk, Warszawa 2010.

Moskwa 1933 (Kragen, Nowakowski, Wańkowicz), [w:] Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, pod red. Adama Tyszki, Łódź 2010.

"Odznaka za wierną służbę" Andrzeja Struga. Wokół konwencji powieściowych, [w:] Andrzej Strug, red. K. Stępnik i M. Gabryś, Lublin 2011.

Kraj "niemożliwych możliwości", czyli o Rosji F. A. Ossendowskiego - "Cień ponurego Wschodu (za kulisami życia rosyjskiego)", [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011.

Mumia czerwonego władcy. O polskich relacjach z podróży do Moskwy (lata trzydzieste XX wieku), [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. M. Podradecki, M. Szymor-Rólczak, Łódź 2011.

Stalin albo "nagi król" (w oczach Dwudziestolecia), [w:] Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, red. A. Chomiuk, M. Ryszkiewicz, Lublin 2012.

Kijów 1930-1936. Polacy Dwudziestolecia na "kijowskim etapie" podróży po Związku Sowieckim,[w:] Kijw i słowianski literaturi. Zbirnik, red. D. Ajdaczycz, Kijów 2013.

Jan Stanisław Berson Otmar jako komentator Nowej Rosji. Uwagi na temat paradoksów korespondenta zagranicznego oraz paradoksów sowieckiego państwa, "Przegląd Wschodni" t. XII, z. 4 (48) 2014.

Stosunki w Sowietach oraz stosunki z Sowietami w krzywym zwierciadle „Muchy” i „Cyrulika Warszawskiego” w latach 1926-1934, [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014.

Żona gracza. Uwagi na marginesie pism autobiograficznych Anny Dostojewskiej, [w:] Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze, red. I. Iwasiów i A. Zawiszewska, Szczecin 2014.

[rec.] Agata Bachórz: Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży, Kraków 2013, [w:] Przegląd Rusycystyczny 2014 nr 4.

Dzieje Trockiego w obrazkach (i nie tylko). Na podstawie polskich materiałów ikonograficzno-słownych z dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Literatura. Media. Polityka. Prace ofiarowane Profesorowi Stępnikowi, red. M. Piechota, Lublin 2014.

Śmierć w państwie nieśmiertelnych idei. Uwagi na marginesie międzywojennych reportaży z Rosji Sowieckiej (w kontekście tekstów z epoki), [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, red. A. Jarzyna, Z. Kopeć, Poznań 2014.

Męski „deficyt” i „kobieca twarz Rosji”, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 3.

Życie zamienione w opowieść. Narracja o Rosji i Rosjanach Anny Wojtachy,  „Jednak Książki”, 2016, nr 5.

Rosja w szkle butelki odbita. O polskim reportażu podróżniczym, „Przegląd Rusycystyczny” 2016, nr 2.

„Krótkie długie życie ks. Twardowskiego”. O strategiach biografa, „Annales UMCS. Sectio FF, 2016, VOL. XXXIV,1.

Rosja (nie)objęta koleją. O jednym z aspektów polskich narracji o Rosji, [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej. Literatura, teatr, film, t. 1, red. D. Mazur, B. Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2016.

„Moskwa schodzi pod ziemię”. O jednym z motywów współczesnego polskiego reportażu, „Przegląd Rusycystyczny” 2017, nr 2 (158).

Moskwa w ruchu. Na marginesie współczesnego polskiego reportażu, „Slavia Orientalis” 2017, nr 2.

Korczak po latach. O próbach biografii, [w:] Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku, Lublin 2017.

Białoruś i Rosja dla początkujących. Wokół dwóch reportaży Igora Sokołowskiego, w: Język i tożsamość, red. J. Czaja, I. Jermaszowa, M. Wójciak. B. Zieliński, Poznań 2018.

Nienapisana książka Miłosza o Rosji (Szumna, Małgorzata. Przymus powtórzenia. Wątki rosyjskie w eseistyce Czesława Miłosza. Kraków: Universitas, 2018), „Porównania”, 2018 nr 1.

Semiotyka ubioru mieszkańców czerwonej Rosji na podstawie polskich relacji podróżniczych z lat trzydziestych XX wieku, „Napis”, Seria XXIV 2018.

Pamięć i narracja. O wspomnieniach z lat studiów w Rosji stalinowskiej, w: Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy, realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, red. E. Mikiciuk, , K. Pańczyk-Kozłowska, T. Sucharski, Słupsk-Gdańsk 2019.

Rosja – między pamięcią a zapomnieniem (w świetle polskich dyskursów), „Slavia Orientalis”, t. LXIX, nr 1, R. 2020.

Krajobrazy post mortem. O Sołowkach, Kołymie (i nie tylko) we współczesnej polskiej prozie podróżniczej. „Wielogłos”  nr 3 (45,) 2020.

„Leniny” w czasoprzestrzeni Rosji. Oczami polskich podróżników, „Porównania” 2022, nr 1 (31), s. 379-405.

 

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

Tematyka badań własnych: 

antropologia literatury, współczesna literatura niefikcjonalna, podróżopisarstwo, ideologiczne uwarunkowania dyskursu literackiego, badania imagologiczne, zwłaszcza obrazy Rosji i Rosjan w piśmiennictwie polskim XX i XXI wieku.

 

 

 


Ogłoszenia

Materiały na zajęcia przesyłam przez USOS (w przypadku zajęć online - umieszczam w plikach TEAMS)

Prace zaliczeniowe proszę przesyłać za pośrednictwem USOS.