Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Telefon
815375199
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2020/2021


Konsultacje odbywaja się na czacie (Teams)


semestr letni


konsultacje w czasie sesji letniej


wtorek 10.00-11.00


Zapraszam też do kontaktu mailowego.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

 

Wybrane publikacje:

Książki:


„Dzikie biesy”. Wizja Rosji Sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932, Lublin 2002. 

Znani, nieznani, nierozpoznani: o kilku figurach zbiorowej wyobraźni, Warszawa 2009 (współautorstwo z Moniką Bednarczuk),

Czytanie Nowej Rosji. Polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych XX wieku, Lublin 2012

Klucze do Rosji. Tematy i strategie współczesnych narracji podróżniczych, Lublin 2018.

 Artykuły (z ostatnich 10 lat):

Sołowki w "Wilczym notesie" Mariusza Wilka, [w:] Prowincja. Świat. Europa. Polska. Zbiór studiów, pod red. M. Ryszkiewicza, Lublin 2007.

Wersyfikacja polska, pod red.M.Woźniakiewicz-Dziadosz i M.Ryszkiewicza, Lublin 2007 (współautorka).
Ukraina jako przestrzeń transgresji (współautorstwo z M.Bednarczuk), [w:] Pogranicze: Obsesje – Projekcje – Projekty, pod red. M.Bednarczuk i B.Kucharskiej,  Chełm 2007.

Ukraińskie maskarady albo obrona Horpyny (współautorstwo z M.Bednarczuk), „Slavia Orientalis” t. LVI nr 4, r.2007.

 Artura Oppmana „służba poety” – perswazja w poezji patriotycznej o tematyce historycznej, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, pod red. G.Habrajskiej i A.Obrębskiej,   Łódź 2007.
 
Retoryka pomników w kontekście historii i polityki (na materiale literackim) (z M.Bednarczuk), [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia. Badania. Metodyka, pod red. B.Myrdzik i I. Morawskiej, Lublin 2007.
 
Oczami Europejczyka - Romana Dyboskiego wizja Rosji i Stanów Zjednoczonych, [w:] Czytanie Dwudziestolecia II (współautorstwo z M. Piechotą), pod red. E.Hurnikowej i E.Wróbel, Częstochowa 2009.

Wyrazić Rosję- Romana Dyboskiego- "Siedem lat w Rosji i na Syberii (1915-1921). Przygody i wrażenia’" [w:] Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. K. Stępnika i M .Rajewskiego, Lublin 2010.

Rozpoznawanie Rosji? Rozpoznawanie siebie? O  prozie dokumentarnej Mariusza Wilka, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. Hanny Gosk, Warszawa 2010.

Moskwa 1933 (Kragen, Nowakowski, Wańkowicz), [w:] Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, pod red. Adama Tyszki, Łódź 2010.

"Odznaka za wierną służbę" Andrzeja Struga. Wokół konwencji powieściowych, [w:] Andrzej Strug, red. K. Stępnik i M. Gabryś, Lublin 2011.

Kraj "niemożliwych możliwości", czyli o Rosji F. A. Ossendowskiego - "Cień ponurego Wschodu (za kulisami życia rosyjskiego)", [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011.

Mumia czerwonego władcy. O polskich relacjach z podróży do Moskwy (lata trzydzieste XX wieku), [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. M. Podradecki, M. Szymor-Rólczak, Łódź 2011.

Stalin albo "nagi król" (w oczach Dwudziestolecia), [w:] Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, red. A. Chomiuk, M. Ryszkiewicz, Lublin 2012.

Kijów 1930-1936. Polacy Dwudziestolecia na "kijowskim etapie" podróży po Związku Sowieckim,[w:] Kijw i słowianski literaturi. Zbirnik, red. D. Ajdaczycz, Kijów 2013.

Jan Stanisław Berson Otmar jako komentator Nowej Rosji. Uwagi na temat paradoksów korespondenta zagranicznego oraz paradoksów sowieckiego państwa, "Przegląd Wschodni" t. XII, z. 4 (48) 2014.

Stosunki w Sowietach oraz stosunki z Sowietami w krzywym zwierciadle „Muchy” i „Cyrulika Warszawskiego” w latach 1926-1934, [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014.

Żona gracza. Uwagi na marginesie pism autobiograficznych Anny Dostojewskiej, [w:] Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze, red. I. Iwasiów i A. Zawiszewska, Szczecin 2014.

[rec.] Agata Bachórz: Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży, Kraków 2013, [w:] Przegląd Rusycystyczny 2014 nr 4.

Dzieje Trockiego w obrazkach (i nie tylko). Na podstawie polskich materiałów ikonograficzno-słownych z dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Literatura. Media. Polityka. Prace ofiarowane Profesorowi Stępnikowi, red. M. Piechota, Lublin 2014.

Śmierć w państwie nieśmiertelnych idei. Uwagi na marginesie międzywojennych reportaży z Rosji Sowieckiej (w kontekście tekstów z epoki), [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, red. A. Jarzyna, Z. Kopeć, Poznań 2014.

Męski „deficyt” i „kobieca twarz Rosji”, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 3.

Życie zamienione w opowieść. Narracja o Rosji i Rosjanach Anny Wojtachy,  „Jednak Książki”, 2016, nr 5.

Rosja w szkle butelki odbita. O polskim reportażu podróżniczym, „Przegląd Rusycystyczny” 2016, nr 2.

„Krótkie długie życie ks. Twardowskiego”. O strategiach biografa, „Annales UMCS. Sectio FF, 2016, VOL. XXXIV,1.

Rosja (nie)objęta koleją. O jednym z aspektów polskich narracji o Rosji, [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej. Literatura, teatr, film, t. 1, red. D. Mazur, B. Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2016.

„Moskwa schodzi pod ziemię”. O jednym z motywów współczesnego polskiego reportażu, „Przegląd Rusycystyczny” 2017, nr 2 (158.

Moskwa w ruchu. Na marginesie współczesnego polskiego reportażu, „Slavia Orientalis” 2017, nr 2.


Działalność naukowa

Tematyka badań własnych: 

Ideologiczne uwarunkowania dyskursu literackiego, pogranicze historii literatury i historii idei,  mity polityczne i problematyka etniczna w literaturze, obrazy Rosji w piśmiennictwie polskim, podróżopisarstwo, niefikcjonalny obszar piśmiennictwa, poetyka gatunków pogranicza literatury.

 


Ogłoszenia