Rezerwacja sal na zajęcia

REZERWACJĘ SAL NA ZAJĘCIA na Wydziale Filologicznym mogą ubiegać się członkowie społeczności akademickiej.

UWAGA:

REZERWACJA SAL NA ZAJĘCIA dotyczy tutaj wszystkich sal, które mają być zarezerwowane na tygodniu (pon.-pt.)

Prosimy o dokonywanie REZERWACJI SAL NA ZAJĘCIA E-MAILOWO U PLANISTÓW:

PLANISTA 1 (e-edytorstwo i techniki redakcyjne, filologia polska, logopedia z audiologią):

malgorzata.zalewska-warpas@mail.umcs.pl

PLANISTA 2 (hispanistyka, italianistyka, portugalistyka, romanistyka, rusycystyka, ukrainistyka):

katarzyna.tomczyk@mail.umcs.pl

PLANISTA 3 (anglistyka, architektura informacji, germanistyka, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie):

tatsiana.lakhmitskaya@mail.umcs.pl

PLANISTA 4 (Intercultural communication in education and the workplace, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, technologie cyfrowe w animacji kultury):

magdalena.chudy@mail.umcs.pl

Skieruj pismo do Dziekana Wydziału z prośbą o udostępnienie sal. UWAGA: pismo takie nie jest potrzebne, jeśli rezerwują Państwo salę na egzaminy, zaliczenia, odrabianie zajęć itp. Wówczas wystarczy samo dokonanie rezerwacji.


Sale, które mają zainstalowane oprogramowanie MS Teams: nr 24, 30, 1 i Sala Obrad Rady Wydziału. 
Sale, które mają oprogramowanie do streamingu: nr 17, 18 i 19.