Obowiązujące procedury

Załączone dokumenty dotyczą norm przyjętych dla Wydziału Filologicznego.

Załączniki