Prace dyplomowe - obowiązujące procedury

Poniżej znajdą Państwo obowiązującą na Wydziale Filologicznym Procedurę dyplomowania, zatwierdzoną na Kolegium Dziekańskim w dn. 25 maja 2022 r., wraz z załącznikami (Normy redakcyjne prac dyplomowych, Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej).