Prace dyplomowe - obowiązujące procedury

Poniżej znajdą Państwo obowiązującą na Wydziale Filologicznym UMCS Procedurę dyplomowania , zatwierdzoną na Kolegium Dziekańskim 25.05.2022, wraz z załącznikami:

  • Normy redakcyjne prac dyplomowych
  • Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej 

 

 

 

  

 

  


Na Kolegium Dziekańskim 20.12.2023 zostały przyjęte Zasady tworzenia prac licencjackich i magisterskich o charakterze projektowym na Wydziale Filologicznym UMCS 

 

 

 


DODATKOWE INFORMACJE PRZED OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ:

1. Studenci NIE WNOSZĄ opłaty za dyplom.

2. Obowiązkowo trzeba przesłać do Dziekanatu:

  • Przed obroną: wersję elektroniczną pracy w pdf po przejściu przez system antyplagiatowy (wersja do wydruku z numerami kontrolnymi) i skan podpisanego oświadczenia z APD o zgodzie na publikację i samodzielnie napisanej pracy (ikona z prawej strony nazwiska w APD).
  • W wersji papierowej należy dostarczyć: podpisany oryginał oświadczenia z APD oraz 4 fotografie (45x65 mm). Dokumenty te mogą być dostarczone przed lub bezpośrednio po obronie.

3. Nie drukujemy egzemplarza pracy dla Dziekanatu.

4. Czas na wydanie dyplomu to 30 dni.

5. Absolwenci mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu studiów w Dziekanacie Wydziału. Dokument może być wydany nie wcześniej niż po uzupełnieniu przez Komisję Egzaminacyjną protokołu z obrony.

6. Obiegówka jest wygenerowana w formie elektronicznej, rozliczenie odbywa się bez udziału studenta (rozliczeniu podlega Dom Studenta oraz biblioteki).