Prace dyplomowe - obowiązujące procedury

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy obowiązującą na Wydziale Filologicznym Procedurę dyplomowania, zatwierdzoną na Kolegium Dziekańskim w dn. 25 maja 2022 r., wraz z załącznikami (Normy redakcyjne prac dyplomowych, Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej).