Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bogusław Grodzki

dr hab. Bogusław Grodzki
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
(+48) (81) 537-26-92
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 p. 230 NH


środa 14.50-15.50


czwartek 13.05-14.05


Konsultacje odbywają się stacjonarnie lub w trybie online na platformie Ms Teams.


Uprzejmie proszę o umawianie się drogą e-mailową najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem

Adres

Plac M. Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie podyplomowych studiów interdyscyplinarnych w Szkole Nauk Społecznych (Graduate School for Social Research) przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studiów doktoranckich w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.

W latach 1995-1998 współpracował z Redakcją Słowników Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN przy opracowywaniu haseł do Innego Słownika Języka Polskiego PWN, pod red. Mirosława Bańki. Od 1999 r. pracownik Instytutu Filologii Polskiej UMCS. W 2000 r. w Instytucie Badań Literackich PAN obronił pracę doktorską Eseistyka Czesława Miłosza. Problemy poetyki, napisaną pod kierunkiem prof. Michała Głowińskiego (wyd książkowe: Tradycja i transgresja). W 2013 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Leśmianowska baśń nowoczesna. O „Przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, Lublin 2012. Kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS od 2014 r. do zamknięcia w 2019 r. Od 2020 r. profesor UMCS. Publikował m.in. w "Tekstach Drugich", "Pamiętniku Literackim" i "Ruchu Literackim".

Jego zainteresowania badawcze obejmują poezję, prozę fabularną, krytykę literacką i eseistykę od II poł. XIX do końca XX w., a także historię idei, psychanalizę, antropologię kulturową i historię duchowości.

nr ORCID 0000-0001-7352-3898 

Wybrane publikacje 

1. Monografie

Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i „formach pojemnych” Czesława Miłosza, Lublin 2002 (książka nominowana w 2003 r. do nagrody im. Jerzego Giedroycia)

Leśmianowska baśń nowoczesna. O „Przygodach Sindbda Żeglarza” Bolesława Leśmiana, Lublin 2012

2. Słowniki

Inny Słownik Języka Polskiego PWN, pod red. M. Bańko, Warszawa 2000, hasła (rzeczowniki i czasowniki - ok. 5 %)

3. Artykuły i recenzje w czasopismach 

Nad esejem Czesława Miłosza „Saligia”, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 3

Świadomość na rozdrożu. „Przejście” Tadeusza Gajcego, „Pamiętnik Literacki” 2005 z. 1

Wielkie żarcie, mniejsze żarcie, żarcie na niby. O motywie jedzenia w prozie baśniowej Bolesława Leśmiana na przykładzie „Przygód Sindbada Żeglarza”, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 1

To nie jest kraj dla ludzi myślących inaczej. O problemie konsolidacji wspólnoty narodowej na przykładzie "Omyłki" Bolesława Prusa, "Pamiętnik Literacki" 2017, z. 2

Czym jest Miłoszowskie „to”. O „ciemnych epifaniach” Czesława Miłosza, „Ruch Literacki” 2017, nr 6; przedruk w: Religijność Czesława Miłosza, red. Z. Kaźmierczyk, Gdańsk 2020

Niewinni czarodzieje, guślarze, dziady - poezja jako wywoływanie duchów, "Teksty Drugie" 2019, nr 6

Ciało w zwierciadle (świadomości) na przykładzie poezji Anny Świrszczyńskiej, "Teksty Drugie" 2021, nr 5

4. Artykuły w tomach zbiorowych

Pisanie jako zaklinanie poezji (Stanisław Grochowiak – Ars poetica). W zbiorze: Lektury Grochowiaka, red. T. Mizerkiewicz i A. Stankowska, Poznań 1999

Salomea Brynicka i „ciche bohaterki”, czyli o „Wiernej rzece” Stefana Żeromskiego – inaczej. W zbiorze: Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Lublin 2001

Złorzeczenia Tersytesa. O pewnym wątku w późnej twórczości Zbigniewa Herberta, w zbiorze: Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. E. Flis-Czerniak i S. Kruk, Lublin 2006

Przygody poezji. O niedolach poety i niezwykłych losach sztuki słowa w Przygodach Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana, w zbiorze: Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza, red. J. Szcześniak, Lublin 2007

O czym fantazjuje Leśmianowski Sindbad Żeglarz, w zbiorze: Sytuacja dzieci we współczesnym świecie w świetle literatury i medycyny, red. E. Łoch, A. Papierkowski, G. Wallner, Lublin 2008

Gustaw Flaubert w krytyce literackiej Antoniego Sygietyńskiego w zbiorze: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej, red. G. Borkowska i M. Rudkowska, Warszawa 2011

Na co cierpi bohater„Nieznanej podróży Sindbada-Żeglarza” Bolesława Leśmiana? w zbiorze: Jacek Malczewski i symboliści, red. M. Gabryś-Sławińska i K. Stępnik, Lublin 2012

Cichy obywatel Babilonu. O Józefie Czechowiczu – Czesław Miłosz, Eseista w zbiorze: Czesław Miłosz – Józef Czechowicz.  Lektury paralelne, red. A Tyszczyk, U. Wieczorek, A. Zińczuk, Lublin 2012

Jak należy czytać „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, w zbiorze: Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki i D. Trześniowski, Radom 2012

(Neo)Gnostic Inspirations in the Poetry of Bolesław Leśmian, w zbiorze: Poets of the Past. Poets of the Present, red. M. Szuba i T. Wiśniewski, Gdańsk-Sopot 2013

O widzeniach dziennych i epifaniach nocnych w "Sadzie rozstajnym" Bolesława Leśmiana, w zbiorze: Stulecie "Sadu rozstajnego", red. U. M. Pilch i M. Stala, Kraków 2014

Etos pracy w twórczości Bolesława Prusa, w: Praca ludzka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. A. Bagłajewski. J. Bartmiński, M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2018