Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bogusław Grodzki

dr hab. Bogusław Grodzki
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
(+48) (81) 537-26-92
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


wtorek  14.40-16.15 p. 230 NH

Adres

Plac M. Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie podyplomowych studiów stacjonarnych w Szkole Nauk Społecznych (Graduate School for Social Research) przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studiów doktoranckich w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.

Jego zainteresowania badawcze obejmują poezję, prozę fabularną, krytykę literacką i eseistykę od II poł. XIX do końca XX w., a także historię idei, psychanalizę, antropologię kulturową i historię duchowości.

ŻYCIORYS NAUKOWY

1985-1991 studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie

1992 obrona pracy magisterskiej Uwagi o antynomiczności postawy poetyckiej Czesława Miłosza napisanej pod kierunkiem prof. Krzysztofa Dybciaka

1992-1996 studia podyplomowe w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie

1994-1998 studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie

1995-1998 współpraca z Redakcją Słowników Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN przy opracowywaniu haseł do Innego Słownika Języka Polskiego PWN, pod red. Mirosława Bańki

od października 1999 r. asystent, a od 2000 adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS

2000 obrona pracy doktorskiej Eseistyka Czesława Miłosza. Problemy poetyki napisanej w Instytucie Badań Literackich PAN pod kierunkiem prof. Michała Głowińskiego

2010 organizacja wspólnie z dr hab. D. Trześniowskim konferencji naukowej "Leśmian nowoczesny i post-nowoczesny" (Iłża, 27–28 maja) oraz współredakcja naukowa pracy zbiorowej Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki i D. Trześniowski, Radom 2012

2013 uzyskanie tytułu doktora habilitowanego w IFP UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy Leśmianowska baśń nowoczesna. O „Przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, Lublin 2012

w latach 2014-2019 kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS

Specjalność naukowa - historia i teoria literatury

ZADANIA BADAWCZE

Statutowe:

  1. Proza fabularna okresu pozytywizmu i Młodej Polski
  2. Publicystyka i krytyka literacka okresu pozytywizmu i Młodej Polski

Własne:

  1. Twórczość Bolesława Leśmiana
  2. Krytyka literacka XIX i XX wieku
  3. Duchowość w literaturze i kulturze polskiej XIX i XX wieku

Wybrane publikacje 

1. Monografie

Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i „formach pojemnych” Czesława Miłosza, Lublin 2002 (książka nominowana w 2003 r. do nagrody im. Jerzego Giedroycia)

Leśmianowska baśń nowoczesna. O „Przygodach Sindbda Żeglarza” Bolesława Leśmiana, Lublin 2012

2. Słowniki

Inny Słownik Języka Polskiego PWN, pod red. M. Bańko, Warszawa 2000, hasła (rzeczowniki i czasowniki - ok. 5 %)

3. Artykuły w czasopismach 

Nad esejem Czesława Miłosza „Saligia”, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 3

Świadomość na rozdrożu. „Przejście” Tadeusza Gajcego, „Pamiętnik Literacki” 2005 z. 1

Wielkie żarcie, mniejsze żarcie, żarcie na niby. O motywie jedzenia w prozie baśniowej Bolesława Leśmiana na przykładzie „Przygód Sindbada Żeglarza”, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 1

To nie jest kraj dla ludzi myślących inaczej. O problemie konsolidacji wspólnoty narodowej na przykładzie "Omyłki" Bolesława Prusa, "Pamiętnik Literacki" 2017, z. 2

Czym jest Miłoszowskie „to”. O „ciemnych epifaniach” Czesława Miłosza, „Ruch Literacki” 2017, nr 6

4. Artykuły w tomach zbiorowych

Pisanie jako zaklinanie poezji (Stanisław Grochowiak – Ars poetica). W zbiorze: Lektury Grochowiaka, red. T. Mizerkiewicz i A. Stankowska, Poznań 1999

Salomea Brynicka i „ciche bohaterki”, czyli o „Wiernej rzece” Stefana Żeromskiego – inaczej. W zbiorze: Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Lublin 2001

Złorzeczenia Tersytesa. O pewnym wątku w późnej twórczości Zbigniewa Herberta, w zbiorze: Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. E. Flis-Czerniak i S. Kruk, Lublin 2006

Przygody poezji. O niedolach poety i niezwykłych losach sztuki słowa w Przygodach Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana, w zbiorze: Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza, red. J. Szcześniak, Lublin 2007

O czym fantazjuje Leśmianowski Sindbad Żeglarz, w zbiorze: Sytuacja dzieci we współczesnym świecie w świetle literatury i medycyny, red. E. Łoch, A. Papierkowski, G. Wallner, Lublin 2008

Gustaw Flaubert w krytyce literackiej Antoniego Sygietyńskiego w zbiorze: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej, red. G. Borkowska i M. Rudkowska, Warszawa 2011

Na co cierpi bohater„Nieznanej podróży Sindbada-Żeglarza” Bolesława Leśmiana? w zbiorze: Jacek Malczewski i symboliści, red. M. Gabryś-Sławińska i K. Stępnik, Lublin 2012

Cichy obywatel Babilonu. O Józefie Czechowiczu – Czesław Miłosz, Eseista w zbiorze: Czesław Miłosz – Józef Czechowicz.  Lektury paralelne, red. A Tyszczyk, U. Wieczorek, A. Zińczuk, Lublin 2012

Jak należy czytać „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, w zbiorze: Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki i D. Trześniowski, Radom 2012

(Neo)Gnostic Inspirations in the Poetry of Bolesław Leśmian, w zbiorze: Poets of the Past. Poets of the Present, red. M. Szuba i T. Wiśniewski, Gdańsk-Sopot 2013

O widzeniach dziennych i epifaniach nocnych w "Sadzie rozstajnym" Bolesława Leśmiana, w zbiorze: Stulecie "Sadu rozstajnego", red. U. M. Pilch i M. Stala, Kraków 2014

Etos pracy w twórczości Bolesława Prusa, w: Praca ludzka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. A. Bagłajewski. J. Bartmiński, M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2018