Studenckie Koło Naukowe Polonistów UMCS

 

 

 

 

Cele Koła:

  • popularyzacja wiedzy wykraczającej poza program nauczania na kierunku filologia polska oraz e-edytorstwo i techniki redakcyjne,
  • seminaria o charakterze naukowym poświęcone tematom związanym z literaturą i metodologią badań, najnowszymi zjawiskami z zakresu szeroko pojętej humanistyki,
  • tworzenie i redagowanie publikacji o charakterze naukowym,
  • cykliczne organizowanie Studenckich Konferencji Naukowych,
  • organizacja Warsztatów Pisania Krytycznego, spotkań autorskich, prelekcji.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Strona WWW, Facebook