ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 60
Філологічний факультет було створено в 2021 р. шляхом поділу Гуманітарного факультету (Гуманітарний факультет було створено у 1952 р.) До його складу входять інститути: неофілології, польської неофілології, наук про культуру.

Наукові дослідження на факультеті обіймають широкий спектр гуманітарних дисциплін. Зі сфери літературознавства вони, наприклад, стосуються польської літератури від середньовіччя до сучасності, російської, англійської, американської, португальської літератури, німецького мовного простору (м.ін., колишньої Галичини), літератури романського мовного простору з особливим вивченням драми; зі сфери мовознавства (полоністичного та нефілологічного) – історія мови, діалектологія, етнолінгвістика, семантика, фразеологія, текстологія, соціолінгвістика; зі сфери бібліології – історії стародавніх книг, культури читання, сучасних організаційних форм в бібліотеках (цифрові бібліотеки), наукової інформації; зі сфери культурознавства – культурної спадщини, анімації мистецтва, фольклористики, антропології і етнології; зі сфери медіознавства – мова преси та реклами, різновиди преси.

На факультеті навчання проводиться на біля 20 напрямках, а також кількадесяти спеціальностях та спеціалізаціях. На факультеті заняття проводяться польською, англійською, німецькою, французькою, португальською, італійською, іспанською, російською, українською, білоруською, чеською, словацькою, болгарською мовами.


    Слідкуй за УМКС