Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Alicja Koziej

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Telefon
48 81 537 26 61
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2021/22,


wsesji, proszę o kontakt mailowy lub


konsultacje na MS Teams:


wtorek 10:20-11:20


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8af99b76524d48be9102c9870c4b7a9a%40thread.tacv2/1647953440122?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%2271dd1f35-13f3-42fd-a3f5-be04b69b9e8e%22%7d 


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA : Literaturoznawstwo romańskie

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE: literatura współczesna, relacje tekst/obraz, malarstwo, film

ZAJĘCIA PROWADZONE W ROKU AKADEMICKIM 2021/22


Działalność naukowa

OSTATNIE PUBLIKACJE:

Relations ekphrastiques dans la poésie contemporaine: André du Bouchet et Jacques Dupin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2017. 


Ogłoszenia