Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ilona Gumowska-Grochot

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023:


 


1) wtorek 11.20-12.20, gabinet 213 NH (stacjonarnie)


2) środa 12.15-13.15, gabinet 213 NH (stacjonarnie)


Istnieje również możliwość konsultacji zdalnych przez Wirtualny Kampus (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową).


 


 


 


 


 

Adres

Instytut Filologii Polskiej UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A, pok. 213 NH
20-031 Lublin

O sobie

Życiorys naukowy:

 • 2004-2009 - jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska (UMCS), specjalność nauczycielska;
 • 2009 - obrona pracy magisterskiej Obrzęd weselny na Kurpiowszczyźnie odzwierciedlony w mowie i w pieśni, napisanej pod kierunkiem Prof. Haliny Pelc;
 • od X 2011 - asystent w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii
 • 2019 - obrona rozprawy doktorskiej Bieda w świadomości mieszkańców wsi - obraz językowo-kulturowy (promotor: Prof. dr hab. Halina Pelc)

Dodatkowe uprawnienia, szkolenia i kursy:

 • studia podyplomowe Ochrona własności intelektualnej (UMCS);

 • studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego (UMCS)';

 • warsztaty emisji głosu prof. Iwony Sawulskiej  (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie);

 • kurs języka migowego dla pracowników UMCS (poziom I i II), (Fundacja Likejon);
 • szkolenie Innowacyjne metody prezentacji danych (UMCS, projekt Akademicka Kadra Przyszłości);
 • szkolenie Zarządzanie informacją naukową składnikiem kompetencji informacyjnych (UMCS, projekt Akademicka Kadra Przyszłości);
 • szkolenie Learning-by-doing, czyli aktywne metody nauczania (UMCS, projekt Akademicka Kadra Przyszłości);
 • certyfikat TELC English B2;
 • kurs Biblioterapia - uprawnienia III stopnia, certyfikat Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego;

 • szkolenie Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Perfectus w Krakowie);

 • kurs Korekta wydawnicza (Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek).
 • szkolenie Modern methods of teaching and project management (UMCS)

 

Współpracownik Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego


Kierunki badawcze:
dialektologia, aksjologia dialektologiczna, język i kultura regionu, socjolingwistyka, etnolingwistyka, glottodydaktyka polonistyczna, biblioterapia;

Dydaktyka:
dialektologia, gramatyka historyczna języka polskiego, pogranicza językowe i kulturowe, dziedzictwo kulturowe w regionie, regionalne dziedzictwo językowo-kulturowe, prawo autorskie, Second foreign language study

Osiągnięcia artystyczne: I nagroda w kategorii "Folklor - kontynuacja" (śpiew solowy) podczas 49. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (2015)


Działalność naukowa

Publikacje:

profil autora w Polskiej Bibliografii Naukowej

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739ff89

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9229-0329


Ogłoszenia

;)