Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ilona Gumowska-Grochot

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w roku akademickim 2020/2021


URLOP MACIERZYŃSKI


 

Adres

Instytut Filologii Polskiej UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A, pok. 213 NH
20-031 Lublin

O sobie

Życiorys naukowy:

  • 2004-2009 - jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska (UMCS);
  • 2009 - obrona pracy magisterskiej Obrzęd weselny na Kurpiowszczyźnie odzwierciedlony w mowie i w pieśni, napisanej pod kierunkiem Prof. Haliny Pelc;
  • od X 2011 - asystent w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii
  • 2012 - ukończenie studiów podyplomowych - Ochrona własności intelektualnej
  • 2014 - ukończenie studiów podyplomowych - Nauczanie języka polskiego jako obcego
  • 2019 - obrona rozprawy doktorskiej Bieda w świadomości mieszkańców wsi - obraz językowo-kulturowy (promotor: Prof. dr hab. Halina Pelc)

Współpracownik Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk


Kierunki badawcze:
dialektologia, aksjologia dialektologiczna, język i kultura regionu, socjolingwistyka, etnolingwistyka, glottodydaktyka polonistyczna, emisja głosu

Dydaktyka:
dialektologia, gramatyka historyczna języka polskiego, pogranicza językowe i kulturowe, dziedzictwo kulturowe w regionie, regionalne dziedzictwo językowo-kulturowe, normy zachowań grzecznościowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, gry językowe w nayczaniu jpjo, język polski jako obcy, warsztat dziennikarza internetowego, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej; Second foreign language study

Osiągnięcia artystyczne: I nagroda w kategorii "Folklor - kontynuacja" (śpiew solowy) podczas 49. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (2015)


Ogłoszenia

;)