Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury

 

 

 

 

Cele Koła:

 • propagowanie szeroko pojętej kultury nowych mediów i cyberkultury,
 • badania naukowe w różnych specjalnościach, wynikających z kierunków kształcenia (w formie badań stacjonarnych, specjalistycznych obozów naukowych, wyjazdów do instytucji i firm zajmujących się kulturą cyfrową itp.),
 • zapraszanie gości badaczy, artystów i specjalistów z zakresu nowych mediów, game development, ICT, marketingu i promocji, animacji kultury na spotkania, warsztaty, szkolenia, wykłady i prezentacje,
 • badanie i animacja kultury gier komputerowych,
 • projekty wydawnicze oraz multimedialne i sieciowe,
 • realizacja indywidualnych oraz zbiorowych form kreatywności studentów,
 • nawiązanie współpracy ze studentami, kołami naukowymi z UMCS i z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju i zagranicą,
 • współpraca z instytucjami kulturalnymi i medialnymi z regionu, kraju i zagranicy,
 • promowanie dziedzictwa kultury cyfrowej,
 • organizowanie sesji naukowych,
 • rozpoznawanie problemów związanych z animacją kultury cyfrowej, sieciowej i nowo medialnej w powiązaniu z udziałem w upowszechnianiu kultury.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook, YouTube