Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dorota Piekarczyk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje wrześniowe (2020-2021)


wtorek 10.00-11.00


czwartek 10.00-11.00


 


Zainteresowanych zapraszam na Teamsa, potrzebny do spotkania kod to: 8sv0ota.


Pozdrawiam serdecznie

Działalność naukowa

Wybrane monografie i artykuły:

 • (Nie) oceniaj książki po okładce, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2020. 
 •  Metafory metatekstowe, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013.
 • Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004.
 • (z Dorotą Filar) Narracyjność języka i kultury. Literatura i media, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013.
 • The Polish linguistic view of oral and written text, [w:] The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition and Culture, red. A. Głaz, D. S. Danaher i P. Łozowski, London: Versita, 2013.
 • Problem metajęzyka i metatekstu, [w:] Słowa, style, metody, red. Halina Pelcowa, Maria Wojtak, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 217-234.
 • „Pociągnąć za uszy czytelnika…”. Metatekstowe gry Tadeusza Konwickiego z czytelnikiem, [w:] Język pisarzy: problemy słownictwa, red. Tomasz Korpysz i Anna Kozłowska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 335-354.
 • Relatywizm językowy wczoraj i dziś, [w:] Relatywizm w języku i kulturze, red. Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 25-42.
 • Tekst w świetle metatekstu, [w:] W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, red. Halina Pelcowa, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2010, s 321-332.
 • Фиалка и верeск – цветок весны и цветок осени, „Acta Linguistica Petropolitana”, VI/1, 2010, s. 294-306.
 • Jazyková kategorizace květin a pojetí tohoto skutečnosti ve vědě, [w:] Čítanka textů z kognitivní lingcistiky, red. Iva Nebeská, Praha 2008, s. 45-57.
 • Metafory metatekstowe, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), t. 10, Herausgegeben von Bernhard Brehmer, Vladislava Zdanova, Rafal Zimny, München, 2007.
 • Chaber, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2007, nr 1, s. 136-148 (współautor – Joanna Szadura).
 • Rola metafor w metatekście, „Polonistyka”, 2007, nr 7, s. 22-27.
 • Metafory w metatekście, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, red. Bogusław Nowowiejski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, s. 233-245.
 • Językowo-kulturowy kontekst tekstu, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2006, s. 21-34 (współautor – Dorota Filar).
 • Linguistic Categorization of Flowers and its Parallels In Science: Evidence from Polish, „Slavica Gandensia”, 2006, nr. 33-1, s 171-183.