Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Łuszczuk

Telefon
81 525 10 81 w.125
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim na konsultacje zapraszam w następujących terminach:


poniedziałek 11.00-12.05


piątek 12.55-14.00.


W sprawie ustalenia terminu proszę o wcześniejszy kontakt mailowy. Spotkanie odbywa się w wersji online za pośrednictwem platformy Wirtualny Kampus w zakładce: Konsultacje.

Adres

Pokój 237 (II piętro). Dom Studenta "Kronos" UMCS ul. Sowińskiego 17.
20-040 Lublin

O sobie

Jestem logopedą od kilkunastu lat. Łączę wiedzę z dwóch dziedzin: logopedii i stomatologii, co pozwala mi szerzej spojrzeć na problemy moich pacjentów. Pracuję głównie z dziećmi. Uczę je mówić, wymawiać, opowiadać i rozmawiać. Patrzę, słucham, pytam. Chętnie współpracuję także z dorosłymi, którym pomagam korygować wady wymowy.

Od 2016 roku jestem zatrudniona na UMCS. W ramach zajęć dydaktycznych dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Uczę ich patrzeć, słuchać i pytać.

W pracy badawczej interesuję się  przede wszystkim biologicznymi uwarunkowaniami rozwoju mowy oraz zależnościami morfologiczno-czynnościowymi w obszarze ustno-twarzowym. Wbrew opinii Eksperta NCN, który uważa, że the findings would add an interesting fact to our knowledge of how the tongue moves in speech production but it is not evident how this would affect linguistics, jestem przekonana, że rzetelna wiedza na temat tych zjawisk, poparta badaniami obiektywnymi jest kluczowa dla zrozumienia procesów związanych z artykulacją, a rozwijanie tych zagadnień jest dla językoznawstwa ważne.

Systematyczne publikacje, będące wynikiem prowadzonych przeze mnie obserwacji, można znaleźć w czasopismach polskich i zagranicznych lub w podręcznikach z zakresu logopedii. Większość z nich jest dostępna tutaj: https://www.researchgate.net/profile/Monika_Luszczuk

Studentów zachęcam do projektowania i realizacji własnych pomysłów badawczych. Pod moim kierunkiem realizują projekty indywidualne i zbiorowe dotyczące dyslalii (uwarunkowań, postępowania diagnostycznego i terapeutycznego) oraz rozwoju mowy (uwarunkowań i wspomagania). Prace licencjackie mają na ogół charakter pracy problemowej, opisu eksperymentu, rzadziej formę studium przypadku.