Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Łuszczuk

Telefon
81 525 10 81 w.125
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim w czasie sesji na konsultacje zapraszam w następujących terminach:


28 czerwca (wtorek) 8.30-10.30


4 lipca (poniedziałek) 7.30-8.30


5 lipca (wtorek) 14.00-15.00


Terminy w ostatnim tygodniu sesji podam w późniejszym czasie.


Mając na uwadze Państwa komfort bardzo proszę o wcześniejszy kontakt maiilowy.


 


 

Adres

Pokój 237 (II piętro). Dom Studenta "Kronos" UMCS ul. Sowińskiego 17.
20-040 Lublin

O sobie

Jestem logopedą od kilkunastu lat. Łączę wiedzę z dwóch dziedzin: logopedii i stomatologii, co pozwala mi szerzej spojrzeć na problemy moich pacjentów. Pracuję głównie z dziećmi. Uczę je mówić, wymawiać, opowiadać i rozmawiać. Patrzę, słucham, pytam. Chętnie współpracuję także z dorosłymi, którym pomagam korygować wady wymowy.

Od kilku lat w ramach zajęć dydaktycznych dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Uczę ich patrzeć, słuchać i pytać. Zachęcam ich do projektowania własnych badań. Pod moim kierunkiem realizują projekty indywidualne i zbiorowe dotyczące dyslalii (uwarunkowań, postępowania diagnostycznego i terapeutycznego) oraz rozwoju mowy (uwarunkowań i wspomagania). Prace licencjackie, będące ich efektem, mają więc na ogół charakter pracy problemowej, opisu eksperymentu, rzadziej formę studium przypadku. Wypromowane przeze mnie prace można znaleźć tutaj: https://apd.umcs.pl

W pracy badawczej interesuję się przede wszystkim biologicznymi uwarunkowaniami rozwoju mowy oraz zależnościami morfologiczno-czynnościowymi w obszarze ustno-twarzowym. Nie zgadzam się z opinią Eksperta NCN, który uważa, że the findings would add an interesting fact to our knowledge of how the tongue moves in speech production but it is not evident how this would affect linguistics, jestem przekonana, że rzetelna, poparta badaniami obiektywnymi wiedza w tym zakresie jest kluczowa dla zrozumienia procesów związanych z artykulacją, a rozwijanie tych zagadnień jest dla językoznawstwa ważne. Publikacje, będące wynikiem prowadzonych przeze mnie obserwacji, można znaleźć w czasopismach polskich i zagranicznych lub w podręcznikach z zakresu logopedii. Większość z nich jest dostępna tutaj: https://www.researchgate.net/profile/Monika_Luszczuk lub tutaj https://orcid.org/0000-0001-6555-3317