Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Łuszczuk

Telefon
(w godzinach konsultacji) 81 525 10 81 w.125
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 są ODWOŁANE.


 


 


 

O sobie

Jestem logopedą od 20 lat. Łączę wiedzę z dwóch dziedzin: logopedii i stomatologii, co pozwala mi szerzej spojrzeć na problemy moich pacjentów. Patrzę, słucham, pytam. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Uczę mówić, wymawiać, opowiadać, rozmawiać. W pracy zawodowej najczęściej pracuję z zespole, współpracując ze specjalistami z innych dziedzin.

Od kilku lat w ramach zajęć dydaktycznych dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Uczę ich patrzeć, słuchać i pytać. Zachęcam ich do projektowania własnych badań.

Pod moim kierunkiem realizują projekty indywidualne i zbiorowe dotyczące:

  • uwarunkowań wad wymowy o charakterze biologicznym, w szczególności związanych z nieprawidłowościami budowy (np. wadami zgryzu) oraz związanych z nieprawidłowym przebiegiem czynności prymarnych (oddychania i czynności związanych z pobieraniem pokarmu, w tym ssania i połykania),
  • interdyscyplinarnego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u osób z wadami wymowy (dzieci i dorosłych),
  • rozwoju mowy normatywnego i zaburzonego, w tym opóźnionego rozwoju mowy,
  • wczesnego rozwoju mowy, w tym uwarunkowań prawidłowego rozwoju dziecka od narodzin do 3 roku życia,
  • wspomagania rozwoju mowy, także u dzieci bilingwalnych,
  • wspomagania rozwoju mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia,
  • rehabilitacji osób po operacjach onkologicznych w obrębie jamy ustnej,
  • rehabilitacji osób po innych operacjach w obrębie twarzoczaszki.

Prace licencjackie, będące ich efektem, mają więc na ogół charakter pracy problemowej, opisu eksperymentu, rzadziej formę studium przypadku. Wypromowane przeze mnie prace można znaleźć tutaj: https://apd.umcs.pl

W pracy badawczej interesuję się przede wszystkim biologicznymi uwarunkowaniami rozwoju mowy oraz zależnościami morfologiczno-czynnościowymi w obszarze ustno-twarzowym. Nie zgadzam się z opinią Eksperta NCN, który uważa, że the findings would add an interesting fact to our knowledge of how the tongue moves in speech production but it is not evident how this would affect linguistics, jestem przekonana, że rzetelna, poparta badaniami obiektywnymi wiedza w tym zakresie jest kluczowa dla zrozumienia procesów związanych z artykulacją, a rozwijanie tych zagadnień jest dla językoznawstwa ważne. Publikacje, będące wynikiem prowadzonych przeze mnie obserwacji, można znaleźć w czasopismach polskich i zagranicznych lub w podręcznikach z zakresu logopedii. Większość z nich jest dostępna tutaj: https://www.researchgate.net/profile/Monika_Luszczuk lub tutaj https://orcid.org/0000-0001-6555-3317

Lubię to, co robię. O mowie i mówieniu, języku i językach oraz innych ciekawostkach opowiadam w podcaście: https://open.spotify.com/episode/00c71uf5aEUulspCeYtFks