Koło Naukowe Hispanistów

 

 

 

 

Cele Koła:  

  • pogłębianie i propagowanie wiedzy filologicznej,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych,
  • budzenie zainteresowań naukowych,
  • pomoc studentów w prowadzeniu badań naukowych,
  • rozwijanie więzi koleżeńskich,
  • propagowanie kultury krajów hispanojęzycznych,
  • wymiana naukowa ze studentami z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook.