Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Radosław Bomba

dr Radosław Bomba
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Funkcje
Dyrektor Centrum

Adres

ul. Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-040 Lublin

O sobie

Absolwent kulturoznawstwa (2005) i socjologii (2006) UMCS. W 2012 roku uzyskal tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. W 2015 roku ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji medialnej. W latach 2013-2017 pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych Wiedza o kulturze. Od 2018 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS

Zajmuje się humanistyką cyfrową, cyberkulturą, ludologią, games studies, antropologią gier komputerowych, nowymi mediami i ich wpływem na przeobrażenia społeczno –kulturowe.

W latach 2006-2017 zastepca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Kultura i Historia”. Redaktor licznych portali internetowych (m.in. Historia i media, Wiedza i Edukacja)

Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2005 roku), Polskiego Towarzystwa Badania Gier (od 2007 roku) i Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

W latach 2015-2017 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Cyberkultury

 

Ukończone studia podyplomowe:

Ochrona własności intelektualnej (2014)

Grafika komputerowa i DTP (2016)

 

 Nagrody i wyróżnienia

2016 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2014 - Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2015 - Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2014 - Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Działalność naukowa

MONOGRAFIE

Radosław Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, Toruń 2014.

 Radosław Bomba, Grzegorz D. Stunża, Piotr Siuda, Krzysztof Stachura, Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa, Gdańsk 2015.

Bomba R., Siuda P., Kamińska M., Stunża G. D.,Troszyński M., Żaglewski T., Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej, Wydawnictwo Collegium Civitas, Warszawa 2013.

MONOGRAFIE REDAGOWANE:

KulTube. Kultura wobec YouTuba, (red.)Radosław Bomba, Paulina Olszewska, Anna Wuls, Lublin 2017

Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku,(red.) Radosława Bomba, Andrzej Radomski, Ewa Solska, Lublin 2016

Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Radosław Bomba,Andrzej Radomski, Lublin 2013

Granice w kulturze, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2010

 

REDAKCJA MONOGRAFICZNYCH NUMMERÓW CZASOPISM:

"Kultura Współczesna", NR 1/2016, Tylko dostęp. Koniec kultury uczestnictwa?, (Koncepcja numeru i redakcja naukowa: Radosław Bomba, Sławomir Czarnecki, Grzegorz D. Stunża)

"Kultura i Historia", nr 13/2008, Ludologia i gry komputerowe, (Koncepcja numeru i redakcja naukowa: Radosław Bomba)

ARTYKUŁY

R. Bomba, Sztuka algorytmów.Algorytmy w sztuce,  "Kultura Współczesna" nr 1(1014)/2019, s.154-158.

R. Bomba, Figura zombi jako uosobienie krytyki kultury, "Kultura i Historia" nr 33/2018(1)

R.Bomba, Brama 2.0Animacja kultury cyfrowej w działaniach Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN, "Konteksty. Antropolgia kultury. Etnografia. Sztuka.", 2017; 3 (318), s.141-148

R. Bomba,Formy reprezentacji teorii kultury w serwisie You Tube, [w:] KulTube. Kultura wobec YouTuba, (red.)Radosław Bomba, Paulina Olszewska, Anna Wuls, Lublin 2017

R. Bomba, Bazodanowe interfejsy. Projektowanie interakcji z dużymi zasobami danych kulturowych, „Kultura Popularna” 2016; 4 (50): 64-73

R.Bomba, T.Kozłowski,Polskie czasopisma naukowe z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w Internecie,[w:](Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, (red.) P.Siuda, Poznań 2016, s.71-100.

R.Bomba, T.Kozłowski,Idea otwartej nauki w działalnosci polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,[w:](Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, (red.) P.Siuda, Poznań 2016, s.101-124.

R. Bomba, "Simowie" na wspak. Gra "This War of Mine" w perspektywie retoryki proceduralnej, "Wielogłos" 2015, Numer 3 (25), s. 87–95

R.Bomba, Jak uczyć cyfrowych humanistów?, [w:] Edukacja a nowe media, (red.) M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 25-36.

R.Bomba, Senster. Edward Ihnatowicz, [w:] Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, (red.) Piotr Zawojski, Katowice 2015, s.21-27.

R.Bomba, Wizualizacja sieci w badaniach cyfrowej humanistyki, "Czas kultury" (2)185/2015, s.34-41.

R.Bomba, Przechwytywanie wszystkiego. Sprawozdanie z Transmediale 2015, "Przegląd Kulturoznawczy" 23/2015, s.90-94.

R.Bomba, G.D.Stunża, Panorama praktyk prosumenckich wśród fanów i twórców gry komputerowej Wiedźmin. Przyczynek do netnografii,[w:] Prosumpcja: pomiedzy podejsciem apokaliptycznym, a emancypacją, (red.)P.Siuda, T.Żaglewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2014, s.139-173.

R.Bomba, Humanistyka cyfrowa. Między utopią a nowym paradygmatem? Wstęp do analityki kulturowej Lva Manovicha, "Ethos" 107/2014, s.261-279.

R.Bomba, Wizualizacja portali społecznościowych,[w:]Oblicza Internetu. sieciowe dyskursy (Roz)poznawanie cyfrowego świata, Elbląg 2014, s.142-149.

R.Bomba, Wymykający się obraz. Recenzja książki Piotra Zawojskiego “Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów”, "Przegląd Kulturoznawczy" 2(16)/2013, s. 178–183.

R.Bomba, Humanistyka cyfrowa w badaniu kultury popularnej [w:] Nowe media i wyzwania współczesności, (red.) Marek Sokołowski, Toruń 2013, s. 303-324

R.Bomba, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2013, s. 57-72.

R.Bomba, Gamification.Jak rzeczywistość staje się grą cyfrową?,[w:] Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, (red.) Andrzej Pitrus, Kraków 2012, s.67-90.

R.Bomba, Na przecięciu teorii na skrzyżowaniu mediów. Badanie gier komputerowych jako nowa subdyscyplina kulturoznawstwa, [w:] Granice Kultury, (red.) Andrzej Gwóźdź, Katowice 2010.

R.Bomba, Zagubieni w cyfrowym świecie? [w:] Człowiek w medialnym labiryncie, (red.) Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowska, Warszawa 2011.

R.Bomba, Nauka w wirtualnych światach. Sprawozdanie z projektu „Nauka w Second Life”, „Kultura i Historia” nr 18/2010

R.Bomba, Game farming – ponowoczesna forma praco-zabawy, "Kultura Współczesna", nr 2/2010,

 

GRANTY

Wykonawca (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; od lutego do grudnia 2015 roku;). Tytuł projektu: Dwa zero czy zero? Blogi kulturalne a przemiany kultury uczestnictwa; numer projektu: 05802/15.

Wykonawca (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [NPRH] 2013, moduł 1.1.; od lipca 2014 roku do grudnia 2018 roku;). Tytuł projektu: Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii; numer uprojektu: 0057/NPRH3/H11/82/2014 .

Wykonawca (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; od lutego do grudnia 2013 roku;). Tytuł projektu: Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej; numer projektu : 03184/13/DMP

 

Grant Dziekana Wydziału Humanistycznego dla Młodych Naukowców pt.: Humanistyka cyfrowa w badaniach współczesnej kultury (2015)

Grant Dziekana Wydziału Humanistycznego dla Młodych Naukowców pt.: Nowa nauka sieci w badaniach kultury medialnej (2014)