Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anita Kłos

dr Anita Kłos
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji zimowej:


12.02.2020 10-11.30


20.02.2020 11.30-13


NH 417


 


Adres

Instytut Filologii Romańskiej UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie
2006–2012 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, studia doktoranckie, specjalność: literaturoznawstwo. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskany w 2012 r. (tytuł rozprawy doktorskiej: Związki Sibilli Aleramo z polską kulturą literacką 1. połowy XX wieku. Przekłady).
1999–2005 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Romańskiej, studia magisterskie, specjalność: filologia włoska. Tytuł magistra uzyskany w 2005 r. (tytuł magisterium: Ungaretti in Polonia – traduzioni e fortuna critica).
1997–2002 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, studia magisterskie, specjalność: historia sztuki. Tytuł magistra uzyskany w 2002 r. (tytuł magisterium: Prace z kręgu Michaela Willmanna w kościele klasztornym w Henrykowie, 1681–1722).

 

Publikacje
Monografie
Apologia kobiecego ducha. Sibilla Aleramo i jej związki z polską kulturą literacką pierwszej połowy XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

La casa delle donne, Zofia Nałkowska, tłum. Sibilla Aleramo, red. Anita Kłos, Pacini Editore, Pisa 2018.

Pogrzebana poezja. O recepcji twórczości Giuseppe Ungarettiego w Polsce
, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Artykuły
Włochy Emilii Szenwicowej [w:] Krytyka artystyczna kobiet. Sztuka w perspektywie kobiecego doświadczenia XIX–XXI wieku, red. B. Łazarz, J. M. Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019, s. 228–249.

Alla ricerca di un capolavoro. Il teatro e la traduzione nelle lettere inedite di Sibilla Aleramo a Emilia Szenwicowa, „Italica Wratislaviensia”, 10(2), 2019, s. 239–256.

Przekłady niebezpośrednie w polsko-włoskich relacjach literackich w dwudziestym wieku. Rekonesans„Przekładaniec” 2018, nr 37, s. 64–86.

Salvatore Quasimodo, traduttore di Adam Mickiewicz. Sull'importanza degli archivi letterari per gli studi sulla traduzione, „Quaderni del '900”, XVIII, 2018, s. 73–84.

Cebulki nawleczone na iglicę, czyli co widać w polskim przekładzie Niewidzialnych miast Itala Calvina, „Przekładaniec” 2017, nr 35, s. 39–56.
Onions Strung on the Spire, or What You Can See in the Polish Translation of Italo Calvino’s Invisible Cities, „Przekładaniec” 2018 Special Issue: Word and Image in Translation, s. 101-119.

Artemisia Anny Banti. Od historii sztuki do sztuki pisarstwa [w:] Literatura a malarstwo, red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, T. Szybisty, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Kraków – Warszawa 2017 (=Literatura – konteksty, II), s. 245–260.

Scrittori italiani al Congresso mondiale degli intellettuali per la pace (1948). Breslavia nei ricordi di Sibilla Aleramo e Giorgio Caproni
[w:] Breslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, red. J. Łukaszewicz, D. Słapek, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2017 (=Slavica, 16), s. 81–93

Elsa Morante i Konstanty A. Jeleński, czyli o literackich pożytkach z przyjaźni [w:] Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes. Mélanges de littérature offerts à Czesław Grzesiak, red. R. Jakubczuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 163–174.

Konstanty A. Jeleński lettore di Elsa Morante. Sulla traduzione polacca di Alibi [w:] Il traduttore errante: figure, strumenti, orizzonti, red. E. Jamrozik, D. Prola, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, s. 115–126.

Niewidzialne miasta Itala Calvina i ich polska recepcja. Między literaturą, architekturą a studiami miejskimi [w:] Literatura a architektura, red. J. Godlewicz-Adamiec, T. Szybisty, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Kraków – Warszawa 2017 (=Literatura – konteksty, I), s. 315–330.

Ineczka, Mileczka, Positano. Sibilla Aleramo e i suoi contatti con la cultura della Polonia tra le due guerre, „Bollettino di italianistica”, 1/2016, s. 93–116.

La casa delle donne. Sulla storia della traduzione italiana di Dom kobiet di Zofia Nałkowska, „pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi, VI, 2015, s. 107–123.

Tradurre il femminismo. Sulla traduzione polacca di „Una donna” di Sibilla Aleramo, „Kwartalnik Neofilologiczny, LXII, 2/2015, s. 257–265.

Le interpretazioni dell'alterità nelle traduzioni polacche della serie di Montalbano di Andrea Camilleri
, „Kwartalnik Neofilologiczny”, LXI, 2/2014, s. 415–429.

„Fatalità” i „Tempeste” Ady Negri w przekładzie Marii Konopnickiej
, „Przekładaniec” 2010, nr 24: Myśl feministyczna w przekładzie, s. 111–127.
On Maria Konopnicka’s Translation of Ada Negri’s „Fatalità” and „Tempeste”, „Przekładaniec”, Issue 24 English Version: Feminism and Translation, s. 111–129.

O polskim przekładzie powieści „Una donna” Sibilli Aleramo [w:] I Giovani per l'Italia. Atti del Secondo Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, red. A. Paleta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 45–50.

Interpretacje antyku we włoskiej poezji pierwszej połowy XX wieku. Giuseppe Ungaretti i Salvatore Quasimodo [w:] Źródła humanistyki europejskiej, red. K. Korus, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008 (= „Iuvenilia Philologorum Cracoviensium”, T. I), s. 51–62.

Recenzje
Podróż przez archiwa (Laura Di Nicola, Intellettuali italiane del Novecento. Una storia discontinua, Pacini Editore, Pisa 2012), „Italica Wratislaviensia”, 6, 2015, s. 297–306.

Zainteresowania badawcze
Teoria i historia przekładu literackiego, recepcja literatury włoskiej XX wieku w Polsce, pisarstwo kobiet.