Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anita Kłos

dr Anita Kłos
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2022/2023:


CZWARTEK 17.30-18.30, 417 NH


PIĄTEK 10.30-11.15, 417 NH


 


 


Adres

Instytut Neofilologii UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie
2006–2012 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, studia doktoranckie, specjalność: literaturoznawstwo. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskany w 2012 r. (tytuł rozprawy doktorskiej: Związki Sibilli Aleramo z polską kulturą literacką 1. połowy XX wieku. Przekłady).
1999–2005 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Romańskiej, studia magisterskie, specjalność: filologia włoska. Tytuł magistra uzyskany w 2005 r. (tytuł magisterium: Ungaretti in Polonia – traduzioni e fortuna critica).
1997–2002 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, studia magisterskie, specjalność: historia sztuki. Tytuł magistra uzyskany w 2002 r. (tytuł magisterium: Prace z kręgu Michaela Willmanna w kościele klasztornym w Henrykowie, 1681–1722).

 

Publikacje
Monografie
Apologia kobiecego ducha. Sibilla Aleramo i jej związki z polską kulturą literacką pierwszej połowy XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.
[Recenzje: J. Miszalska, “La Rassegna della Letteratura Italiana”, 2019, s. 515-516; J. Miszalska, Società letteraria delle donne tra Italia e Polonia, “Italica Wratislaviensia”, 10(2), 2019, s. 325–334; E. Rajewska, Kameralistyka. O Apologii kobiecego ducha Anity Kłos, „Przekładaniec”, 39, 2019, s. 182-189].

Z. Nałkowska, La casa delle donne,tłum. S. Aleramo, red. A. Kłos, Pacini Editore, Pisa 2018.

[Recenzja: C. Spaziani, "Per leggere", 37, 2019, s. 225-226]

Pogrzebana poezja. O recepcji twórczości Giuseppe Ungarettiego w Polsce
, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Artykuły
Julia Dickstein-Wieleżyńska e la storia editoriale della prima traduzione completa dei Canti in polacco, „Italica Wratislaviensia”, 13(2), 2022, s. 35–60.

Reframing the female voice. The case of translations of Annie Vivanti's Circe, [w:] Reframing Translators, Translators as Reframers, red. D. Faria, M. P. Pinto, J. Moura, Routledge, New York 2022, s. 280–300

“Adoratore della scienza” o “raffinato cesellatore”? Stanisław Lem legge Italo Calvino, “Ricerche Slavistiche”, 2021, 4 (64), s. 311–333.

[z Mariolą Wilczak] Patriotka wielu ojczyzn, mediatorka, translaborantka. O Julii Dickstein-Wieleżyńskiej i jej życiu z przekładem, „Porównania”, 28(1), 2021, s. 391–419.

Uno specialista di colpi di Stato. La fortuna di Malaparte nella Polonia degli anni Trenta [w:] Il Volga nasce in Europa. Curzio Malaparte in Polonia e in Russia, red. R. Bruni, L. Massi, M. Ślarzyńska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, s. 69–91.

Włochy Emilii Szenwicowej [w:] Krytyka artystyczna kobiet. Sztuka w perspektywie kobiecego doświadczenia XIX–XXI wieku, red. B. Łazarz, J. M. Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019, s. 228–249.

Alla ricerca di un capolavoro. Il teatro e la traduzione nelle lettere inedite di Sibilla Aleramo a Emilia Szenwicowa, „Italica Wratislaviensia”, 10(2), 2019, s. 239–256.

Przekłady niebezpośrednie w polsko-włoskich relacjach literackich w dwudziestym wieku. Rekonesans„Przekładaniec”, nr 37, 2018, s. 64–86.

Salvatore Quasimodo, traduttore di Adam Mickiewicz. Sull'importanza degli archivi letterari per gli studi sulla traduzione, „Quaderni del '900”, XVIII, 2018, s. 73–84.

Cebulki nawleczone na iglicę, czyli co widać w polskim przekładzie Niewidzialnych miast Itala Calvina, „Przekładaniec”, nr 35, 2017, s. 39–56.
Onions Strung on the Spire, or What You Can See in the Polish Translation of Italo Calvino’s Invisible Cities, „Przekładaniec”, Special Issue: Word and Image in Translation, 2018, s. 101-119.

Artemisia Anny Banti. Od historii sztuki do sztuki pisarstwa [w:] Literatura a malarstwo, red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, T. Szybisty, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Kraków – Warszawa 2017 (=Literatura – konteksty, II), s. 245–260.

Scrittori italiani al Congresso mondiale degli intellettuali per la pace (1948). Breslavia nei ricordi di Sibilla Aleramo e Giorgio Caproni
[w:] Breslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, red. J. Łukaszewicz, D. Słapek, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2017 (=Slavica, 16), s. 81–93

Elsa Morante i Konstanty A. Jeleński, czyli o literackich pożytkach z przyjaźni [w:] Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes. Mélanges de littérature offerts à Czesław Grzesiak, red. R. Jakubczuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 163–174.

Konstanty A. Jeleński lettore di Elsa Morante. Sulla traduzione polacca di Alibi [w:] Il traduttore errante: figure, strumenti, orizzonti, red. E. Jamrozik, D. Prola, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, s. 115–126.

Niewidzialne miasta Itala Calvina i ich polska recepcja. Między literaturą, architekturą a studiami miejskimi [w:] Literatura a architektura, red. J. Godlewicz-Adamiec, T. Szybisty, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Kraków – Warszawa 2017 (=Literatura – konteksty, I), s. 315–330.

Ineczka, Mileczka, Positano. Sibilla Aleramo e i suoi contatti con la cultura della Polonia tra le due guerre, „Bollettino di italianistica”, 1/2016, s. 93–116.

La casa delle donne. Sulla storia della traduzione italiana di Dom kobiet di Zofia Nałkowska, „pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi, VI, 2015, s. 107–123.

Tradurre il femminismo. Sulla traduzione polacca di „Una donna” di Sibilla Aleramo, „Kwartalnik Neofilologiczny, LXII, 2/2015, s. 257–265.

Le interpretazioni dell'alterità nelle traduzioni polacche della serie di Montalbano di Andrea Camilleri
, „Kwartalnik Neofilologiczny”, LXI, 2/2014, s. 415–429.

„Fatalità” i „Tempeste” Ady Negri w przekładzie Marii Konopnickiej
, „Przekładaniec” 2010, nr 24: Myśl feministyczna w przekładzie, s. 111–127.
On Maria Konopnicka’s Translation of Ada Negri’s „Fatalità” and „Tempeste”, „Przekładaniec”, Issue 24 English Version: Feminism and Translation, s. 111–129.

O polskim przekładzie powieści „Una donna” Sibilli Aleramo [w:] I Giovani per l'Italia. Atti del Secondo Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, red. A. Paleta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 45–50.

Interpretacje antyku we włoskiej poezji pierwszej połowy XX wieku. Giuseppe Ungaretti i Salvatore Quasimodo [w:] Źródła humanistyki europejskiej, red. K. Korus, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008 (= „Iuvenilia Philologorum Cracoviensium”, T. I), s. 51–62.

Recenzje
O polskim przekładzie Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu Umberta Eco, „Przekładaniec”, nr 42, 2021, s. 200–212.

MAŁGORZATA ŚLARZYNSKA, Obraz literatury włoskiej w Polsce lat 70. i 80. XX wieku na łamach «Literatury na świecie», „La Rassegna della letteratura italiana”, 2021/1, s. 289–291.

Podróż przez archiwa (Laura Di Nicola, Intellettuali italiane del Novecento. Una storia discontinua, Pacini Editore, Pisa 2012), „Italica Wratislaviensia”, 6, 2015, s. 297–306.

 

Udział w konferencjach naukowych [od 2015]
Konferencja międzynarodowa Lo Zibaldone infinito: ricezione, influssi, traduzioni, UKSW, Istituto italiano di cultura di Varsavia, Warszawa 4-5 listopada 2021. Tytuł referatu Julia Dickstein-Wieleżyńska e i Canti leopardiani.

Konferencja międzynarodowa Galassia Lem, Istituto Polacco di Roma, Sapienza Università di Roma, Rzym 26-28 października 2021. Tytuł referatu: Paralleli e paradossi. Lem legge Calvino.

[z Mariolą Wilczak] Konferencja międzynarodowa Amour – Traduction – Traducteur / Miłość – Tłumacz – Tłumaczenie, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 23-24 września 2021 [online]. Tytuł referatu: Miłość, przekład, mitologia (słowiańska). O translaboracji Julii Dickstein-Wieleżyńskiej i Raffaele Pettazzoniego

[z Mariolą Wilczak] Konferencja międzynarodowa Translation, Interpreting and Culture 2: Rehumanising Translation and Interpreting Studies, Matej Bel University in Banská Bystrica, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Comenius University in Bratislava, Banská Bystrica 22-24 września 2021 [online]. Tytuł referatu: Emotion, Collaboration and Agency in Translation History. Julia Dickstein-Wieleżyńska and Raffaele Pettazzoni.

Konferencja międzynarodowa La mediazione differita. Le traduzioni indirette in Italia, Accademia di Danimarca, Istituto Italiano di Studi Germanici, Rzym 27-28 maja 2021 [online]. Tytuł referatu: Ferdydurke di Witold Gombrowicz nella traduzione italiana di Sergio Miniussi. Spazi e affetti nella/della traduzione indiretta.

Konferencja międzynarodowa Translation as Reframing, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 27-28 czerwca 2019. Tytuł referatu: Reframing the Female Voice. The Case of the Polish Translation of Annie Vivanti’s Circe.

Konferencja międzynarodowa Czynnik ludzki w przekładzie literackim – teorie, historie, praktyki / The Human Factor in Literary Translation – theories, histories, practices, Poznań, UAM, 5-7 czerwca 2019. Tytuł referatu: „W rzeczach nie własnych mam szczęście”. Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881–1943) – portret tłumaczki (współautorka Mariola Wilczak).

Konferencja międzynarodowa Donne del/nel teatro italiano: nodi storici, pratiche d’arte e di vita, Kraków, UJ, 16-17 listopada 2018. Tytuł referatu: Il teatro nelle lettere di Sibilla Aleramo a Emilia Szenwicowa.

Konferencja międzynarodowa Altre. Il doppio e le alterità femminili nella cultura italiana ed europea. Warszawa, UW, 19-20 kwietnia 2018. Tytuł referatu: Le traduzioni polacche dei romanzi di Annie Vivanti.

Konferencja krajowa Krytyka artystyczna kobiet, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 23-24 listopada 2017. Tytuł referatu: Włochy Emilii Szenwic.

VII Warsztaty regionalne International Association for Translation and Intercultural Studies IATIS Retracing the History of Literary Translation: New Areas and Methods of Research in the Polish Context, Kraków, UJ, 27-29 września 2017. Tytuł referatu: Indirect Translation in the Polish-Italian Intercultural Exchange in the Twentieth Century. A New Perspective of Research on History of Literary Translation in the Polish Context.

Konferencja międzynarodowa Literatura a malarstwo, Warszawa, UW, 1-2 kwietnia 2017 r. Tytuł referatu: Artemisia Anny Banti.

Konferencja międzynarodowa Wrocław i Dolny Śląsk a kultura śródziemnomorska, Wrocław, UWr, 8-9 czerwca 2016. Tytuł referatu: Gli scrittori italiani al congresso mondiale degli intellettuali per la pace del 1948. Il caso di Sibilla Aleramo.

Konferencja międzynarodowa Letteratura e scienza nella lingua e cultura italiana: da Dante ai nostri giorni, Warszawa 6-7 czerwca 2016. Tytuł referatu: Calvino nel paese di Lem. La ricezione polacca delle Cosmicomiche tra letteratura e scienza.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa Literatura i architektura, Kraków, UP im. KEN, 16-17 kwietnia 2016. Tytuł referatu: „Niewidzialne miasta” Itala Calvina i ich polska recepcja. Między literaturą, architekturą a przekładem.

Konferencja międzynarodowa Gli orizzonti dell’Italianistica: tradizione, attualità e sfide di ricerca, Kraków, UP im. KEN, 14-16 kwietnia 2016. Tytuł referatu: Magdalena Tulli traduttrice.

Konferencja międzynarodowa Calvino qui e altrove, Rzym, Sapienza – Università di Roma, 16-18 grudnia 2015. Tytuł referatu: Podróżny in polacco.

Konferencja międzynarodowa Il traduttore errante: figure, strumenti, orizzonti, Warszawa, UW, 10-11 kwietnia 2015. Tytuł referatu: Konstanty A. Jeleński lettore di Elsa Morante. Sulla traduzione di Alibi.

 

Zainteresowania badawcze
Teoria i historia przekładu literackiego, przekład niebezpośredni, recepcja literatury włoskiej XX wieku w Polsce, pisarstwo kobiet.


Działalność naukowa

Członkini międzynarodowej sieci badawczej IndirecTrans
http://www.indirectrans.com/index.html

Członkini międzynarodowej sieci badawczej History and Translaton Network
https://historyandtranslation.net/

Członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych

Stowarzyszenie Italianistów Polskich - od 2020 członek Zarządu SIP.

International Association for Translation and Intercultural Studies IATIS.