Studenckie Koło Naukowe Edytorów UMCS

 

 

 

 

Cele Koła:

  • dążenie do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu naukowego i specjalistycznego w dziedzinie edytorstwa oraz e-edytorstwa popularnego oraz naukowego,
  • promowanie nauki, literatury i nauki za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych środków przekazu, takich jak chociażby Internet, czy tworzenie publikacji naukowych dotyczących teorii edytorstwa,
  • promowanie edytorstwa i e-edytorstwa poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami w dziedzinie konstruowania publikacji/książek,
  •  organizowanie oraz udział w różnego rodzaju Konferencjach, panelach dyskusyjnych, spotkaniach naukowych, których tematy będą bądź dotyczyły edytorstwa i e-edytorstwa, lub będą miały z tymi dziedzinami bliższy związek.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook (fanpage), Facebook (grupa)