Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Kruk

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PORTUGALISTYKI IM. LUISA LINDLEYA CINTRY
Telefon
81 537 27 20
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:


stacjonarnie:


środy 16.40-17.40


gabinet 422. Aby uniknąć gromadzenia się większej liczby osób bardzo proszę o umawianie się na konsultacje drogą mailową na konkretną godzinę.


zdalnie:


wtorki 10.00-11.00


przez aplikację MS Teams (proszę pisać na czacie lub dzwonić)


15.06 konsultacje odbędą się w Centrum Języka Portugalskiego

O sobie

PROWADZONE ZAJĘCIA

Podstawy przekładoznawstwa

Analiza tekstów specjalistycznych

Tłumaczenia konsekutywne

Ekwiwalencja w przekładzie

Aspekty interkulturowe w tłumaczeniu

Praktyczna nauka języka portugalskiego

 

ARTYKUŁY

Kruk Agnieszka, „Aluzje kulturowe i gry słów w oryginale i w tłumaczeniach wybranych powieści Terry’ego Pratchetta”, Zbliżenia. Językoznawstwo – Literaturoznawstwo – Translatologia, red. Stolarczyk-Gembiak A., Woźnicka M., Konin 2014, pp. 295-306.

Kruk Agnieszka, „Os elementos da terceira cultura na tradução do português para o polaco”, Língua Portuguesa na Europa Central: estudos e perspetivas, red. Coelho Ramos J., Grauová S., Jindrová J., Karolinum Press, Praga, 2016, pp. 88-93.

Kruk Agnieszka, „As desvantagens da equivalência”, Língua Portuguesa. Unidade na Diversidade, red. Hlibowicka-Węglarz B., Wiśniewska J., Jabłonka E., Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2016, pp. 231-340.

Kruk Agnieszka, “Zastosowanie teorii i praktyki przekładu w nauczaniu języków obcych”, Multi-Lingua-Didactica. Nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej, t.2, red. Marcinkowska-Bachlińska M., Curkan-Dróżka E., Primum Verbum, Łódź, 2017, pp. 132-142.

Kruk Agnieszka, „Przekład jako transfer międzykulturowy a role tłumacza”, Między Oryginałem a Przekładem. Typowe i nietypowe role tłumacza cz.2, t. 40, red. Jastrzębska A., Chrobak M., Księgarnia Akademicka, Kraków, 2018, pp. 9-28. 

Kruk Agnieszka, „Między Portugalią a Francją, między słowem a obrazem – odbiór wielojęzyczności oryginału w przekładzie komiksu Portugal Cyrila Pedrosy”, Applied Linguistics Papers, 25/4:2018, pp. 53-64. 

Kruk Agnieszka, „Wielojęzyczność a egzotyka świata przedstawionego w oryginale i w przekładzie”, Applied Linguistics Papers, 26/1:2019, pp. 111-123. 

KONFERENCJE

Zbliżenia. Językoznawstwo – Literaturoznawstwa – Traduktologia, Konin 13-14 listopada 2013. Referat: „Aluzje kulturowe i gry słów w oryginale i w tłumaczeniach wybranych powieści Terry’ego Pratchetta”.

Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Praga 26-27 września 2014. Referat: „Os elementos da terceira cultura na tradução do português para o polaco”.

Língua Portuguesa: Unidade na diversidade, Lublin, 5-6 listopada 2015. Referat: „As desvantagens da equivalência”

Multi-Lingua-Didactica, Łódź, Uniwersytet Łódzki, 18-20 listopada 2016. Referat: “Zastosowanie teorii i praktyki przekładu w nauczaniu języków obcych”

Zrozumieć wielojęzyczność, Warszawa, UW, 9-10 czerwca 2018. Referat: „Między Portugalią a Francją, między słowem a obrazem – odbiór wielojęzyczności oryginału w przekładzie komiksu Portugal Cyrila Pedrosy”

V Międzynarodowa Konferencja Online: Nowy Wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura, Płock, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 10-16 kwietnia 2019. Referat: „Egzotyka świata przedstawionego w oryginale i w przekładzie – techniki tłumaczenia wielojęzyczności”


Ogłoszenia

05.04 przenoszę moje konsulacje na Teamsie na godzinę 11.30-12.30