Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Wiśniewska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PORTUGALISTYKI IM. LUISA LINDLEYA CINTRY
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023


poniedziałek 16:00 - 17:00 (MS Teams)


środa 9:00-9:45 (Centrum Języka Portugalskiego)


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Koordynator programu Erasmus+ w Katedrze Portugalistyki

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023

Morfologia - I stopień, I rok, Portugalistyka-studia portugalsko-brazylijskie,

Pragmatyka - I stopień, II rok, Portugalistyka-studia portugalsko-brazylijskie,

Gramatyka w komunikacji językowej 2 języka – I stopień, I rok, Lingwistyka stosowana (jęz. port),

Gramatyka w komunikacji jezykowej 2 języka - I stopień, II rok, Lingwistyka stosowana (jęz.port.)

Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 2 języka- I stopień, III rok, Lingwistyka stosowana (jęz. port.),

Przekład tekstów ogólnych 2 języka - I stopień, II rok, Lingwistyka stosowana.

Język portugalski: sprawności zintegrowane - I stopień, III rok, Portugalistyka-studia portugalsko-brazylijskie

 

Pełnione funkcje

- od 2011 – koordynator programu Erasmus+ w Katedrze Portugalistyki (studenci portugalistyki i lingwistyki stosowanej, angielski z portugalskim);

- od 2011 – koordynator certyfikowanych egzaminów języka portugalskiego jako obcego (wariant europejski) (CAPLE);

- 2012-2015 - Z-ca dyrektora Centrum Języka Portugalskiego;

- 2019-2021 - członek komisji ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Instytucie Neofilologii.

 Ważniejsze staże i szkolenia

- 17.06.2012 – 24.06.2012 staż na Universidade do Algarve.

- 09.07.2014 – 13.07.2014 szkolenie na Universidade Aberta w Lizbonie

- 4.09.2017 – 08.09.2017 szkolenie w Escola Superior de Educação de Coimbra.

- 26.04.2021 – szkolenie nt. Modelos e Critérios de Avaliação da Produção e Interação Orais em PLE (6h) przeprowadzone przez CAPLE.

 Prowadzenie zajęć w placówkach zagranicznych

- 10.02.2014 – 14.02.2014 cykl wykładów A iteratividade no Português Europeu, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro w Vila Real w Portugalii.

- 24.11.2014 - 27.11.2014 cykl wykładów (12h) O aspecto verbal – uma visão interlinguística dla studentów studiów doktoranckich, Uniwersytet w Goianii.

- 28 listopada 2014r. wykład na temat: O valor aspectual de iteratividade em português, Universidade de Brasília (wyjazd w ramach podpisanej umowy pomiędzy UMCS a UnB).

- 06.03.2016-12.03.2016 – prowadzenie zajęć na Universidade Nova de Lisboa, temat: Aspetos do funcionamento pragmático da língua polaca. Formas de tratamento e estratégias de cortesia.

- 03.04.2017 – 07.04.2017- prowadzenia zajęć w Escola Superior de Educação de Coimbra.

- 25.03.2019 – 29.03.2019 - prowadzenie zajęć na Universidade Nova de Lisboa nt. Áreas problemáticas de tradução do polaco para o português.

 Udział w konferencjach (wybór):

Terceiras Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Uniwersytet  Eötvös Loránd,  Budapeszt, 29.11.2012 – 01.12.2012, A expressão do valor aspetual iterativo no português europeu – o caso   do  pretérito

Congreso Internacional La Lengua Portuguesa, Universidad de Salamanca, 27.05.2013 – 31.05.2013. Marcação linguística do valor aspetual de iteratividade em português (com Helena Valentim)

 V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Zagrzeb. 29 września – 1 pazdziernika 2016. A cortesia verbal nos manuais de português língua estrangeira.

SIMELP VI Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa, A União na Diversidade, Departamento de Línguas e Literaturas, Escola Superior de Educação de Santarém. 24 - 28 pazdziernika 2017. As formas de tratamento nos manuais de Português Língua Estrangeira (com Zuzanna Bułat Silva)