Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Wiśniewska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PORTUGALISTYKI IM. LUISA LINDLEYA CINTRY
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021


poniedziałek 9:00 - 9:30, 14:00-14:30 (MS Teams)


wtorek        9:00 - 9:30 (MS Teams)


 


 


 


 


 


 

O sobie

Koordynator programów międzynarodowych w Katedrze Portugalistyki

Wyjazdy dla studentów do Portugalii.

 Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2020/2021

Morfologia - I stopień, I rok, Portugalistyka-studia portugalsko-brazylijskie,

Gramatyka w komunikacji językowej 2 języka – I stopień, I rok, Lingwistyka stosowana (jęz. port),

Gramatyka w komunikacji jezykowej 2 języka - I stopień, II rok, Lingwistyka stosowana (jęz.port.)

Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 2 języka- I stopień, III rok, Lingwistyka stosowana (jęz. port.),

Przekład tekstów ogólnych 2 języka - I stopień, II rok, Lingwistyka stosowana.

Seminarium magisterskie - II stopień, IIrok, Lingwistyka stosowana.