Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Wiśniewska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PORTUGALISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020


poniedziałek 10:00 - 11:00, s. 422 (dyżur opiekuna roku)


wtorek 14:30 - 16:00, s.422


Konsultacje w sesji egzaminacyjnej:


5.02. środa 10:00-11:00, s.422


12.02. środa 10:00 -11:00, s.422


 


 


 


 

O sobie

Koordynator programów międzynarodowych w Instytucie Filologii Romańskiej

Wyjazdy dla studentów IFR UMCS do Portugalii.
Bieżące informacje na tablicy ogłoszeń IFR oraz na stronie UMCS.

 Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2019/2020

Seminarium licencjackie – I stopień, III rok, Iberystyka: specjalność portugalistyka, specjalizacja język portugalski z językiem hiszpańskim,

Metodologia badań językoznawczych - I stopień, III rok, Iberystyka: specjalność portugalistyka, specjalizacja język portugalski z językiem hiszpańskim,

Morfologia - I stopień, I rok, Portugalistyka-studia portugalsko-brazylijskie,

Gramatyka w komunikacji językowej 2 języka – I stopień, I rok, Lingwistyka stosowana (jęz. port),

Gramatyka w komunikacji jezykowej 2 języka - I stopień, II rok, Lingwistyka stosowana (jęz.port.)

Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 2 języka- I stopień, III rok, Lingwistyka stosowana (jęz. port.),

Prktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 2 języka II stopień, I rok, Lingwistyk stosowana (jęz. port.),

Przekład tekstów ogólnych 2 języka - I stopień, II rok, Lingwistyka stosowana.