Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Werman

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA HISPANISTYKI
Telefon
48 81 537-26-61
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w semestrze zimowym:


poniedziełek: 12:10-13:10, s. 423


środa: 12:10-13:10, s. 423


 

Adres

Lublin

O sobie

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2022/2023

PNJH (gramatyka praktyczna) 1 rok, 1 stopień, Hispanistyka (semestr zimowy)

Współczesna iteratura hiszpańska, 3 rok, 1 stopień (semestr zimowy)

Seminarium magisterskie, 1 rok, 2 stopień (semestr zimowy i letni)

Literatura hiszpańska XVIII i XIX wieku, 2 rok, 1 stopień, Hispanistyka (semestr letni)

Teatr hiszpańskojęzyczny, 2 rok, 1 stopień, Hispanistyka (semestr letni)

Redakcja tekstu naukowego literaturoznawczego, 2 rok, 1 stopień, Hispanistyka (semestr letni)

 

Aktualnie pełnione funkcje:

Opiekun praktyk zawodowych (Hispanistyka)

Opiekun 2 roku, II stopnia (Hispanistyka)

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2010-2014: Nauczyciel w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu. Pełnione funkcje: Kierownik sekcji hiszpańskiej, Kierownik praktyk pedagogicznych.

2011-2013: Wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej, UMCS.

Od 2013: Asystent w Instytucie Filologii Romańskiej, UMCS. Sprawowane funkcje: Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej, Koordynator ds. programów międzynarodowych (wyjazdy do Hiszpanii), Członek Komisji Okręgowej OJH, opiekun roku

2021: Obrona rozprawy doktorskiej: Dimensiones del exilio en el teatro de Jorge Díaz.

 

TEMATYKA BADAŃ:

  • Współczesna literatura hiszpańska i hispanoamerykańska.
  • Współczesne problemy społeczno-polityczne w teatrze hispanoamerykańskim.