Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Stawinoga

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
815372627
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ewa.stawinoga@poczta.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020\2021:


 Konsultacje, podobnie jak zajęcia, odbywają się w formie zdalnej poprzez platformę Wirtualny Kampus (BigBlueButton); wejście przez kurs: E-konsultacje_2020-2021;


 


poniedziałek: 14.30-15.00 (konsultacje dla 3 r Rusycystyki z racji opiekuństwa)


poniedziałek: 15.00-16.00


czwartek: 14.40-15.40


 


OGŁOSZENIE:
Szanowni Państwo,


 


informuję, że w dniu 21.06.2021 (poniedziałek) odbędą się dodatkowe konsultacje, godz. 16.00-17.00


 

Ewa StawinogaO sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Neofilologii UMCS, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego; zatrudniona na UMCS od 2003 roku, obecnie na etacie adiunkta; w 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa (promotor — prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda).

Specjalność naukowa: literaturoznawstwo

 

Dziedziny badań:

 

- twórczość Wiaczesława Iwanowa

- powinowactwa literatury i Biblii

- twórczość Borysa Popławskiego

- twórczość Fiodora Sołoguba

 

Zajęcia dydaktyczne:

- historia literatury rosyjskiej

- analiza dzieła literackiego

- wstęp do literaturoznawstwa

- praktyczna nauka języka rosyjskiego

- zajęcia fakultatywne:

 • "Mit adamicki" w poezji Wiaczesława Iwanowa;
 • Koncepcja poezji i obraz poety w literaturze rosyjskiej. Od Puszkina do Pasternaka;
 • Inspiracje biblijne w literaturze rosyjskiej;  
 • Współczesna rosyjska powieść kryminalna jako przykład literatury masowej;

- seminarium dyplomowe

 • Tematy seminarium dyplomowego:

     - Symbolika biblijna w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku.

     - Mitologiczne i biblijne postaci w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku.

     - Gatunek modlitwy poetyckiej w poezji rosyjskiej. 

 

 


Działalność naukowa

Publikacje:

I MONOGRAFIA:

 •  Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa, Lublin 2012, ss. 260

 II ARTYKUŁY:

 •   «Библейский текст» в творчестве Вячеслава Иванова, w: „Rossica Lublinensia II”. Literatura. Mit. Sacrum. Kultura, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i W. Kowalczyka, Lublin 2002, s. 95-109.
 • Mit adamicki w cyklu poetyckim Wiaczesława Iwanowa Римский Дневник 1944 года (Dwie interpretacje), „Slavia Orientalis” 2004, nr 1, s. 21-39. 
 • Symbolika drzewa życia jako przykład „dialogu kultur” w poezji Wiaczesława Iwanowa, „Slavia Orientalis” 2005, nr 3, s. 369-386.
 • Symbolika ziarna-kłosa w twórczości Wiaczesława Iwanowa, „Slavia Orientalis” 2008, nr 1, s. 61-82. 
 • Ziarno-kłos jako symbol i wyraz wspólnotowego lęku przed apokalipsą na przykładzie utworów Wiaczesława Iwanowa, [w:] Русская литература в европейском контексте II. Сборник научных работ молодых филологов, Warszawa 2009, s. 235-245.
 • Człowiek – trzcina pytająca: symbolika krzyża w poezji Wiaczesława Iwanowa (na materiale wiersza Krzyż zła), [w:] Русская литература в европейском контексте III. Сборник научных работ молодых филологов, Warszawa 2010, s. 147-155 
 • Per Crucem ad Rosam : różokrzyż w poezji Wiaczesława Iwanowa (na materiale wiersza Rosa in Cruce), [w:] Русская литература: Тексты и контексты I. Сборник научных работ молодых филологов, Warszawa 2011, s. 193-205.
 • Ewa – kusicielka czy uosobienie piękna i niewinności? Ricoeur, Böhme, tradycja judeochrześcijańska a Wiaczesław Iwanow ( na materiale wiersza Поэзия), [w:] Русская литература в европейском контексте: тексты и контексты II, red. J. Damm, P. Hoch, M. Łukaszewicz, J. Piotrowska, Warszawa 2012, s. 137-146.
 • "Carewicz carstwa Montparnasse": narkoman, czy "paryski Dionizos w porwanych spodniach"? - legenda Borysa Popławskiego, "Slavia Orientalis" 2014, nr 2, s. 235-250.
 • "О одиночество, ты всегда со мною ..." - przekleństwo samotności jako znamię losu i twórczości Borysa Popławskiego,  „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 729-744.
 • Dramat poety, czyli Borysa Popławskiego „zmagania z Bogiem”, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2016, t. 16, s. 95-107.
 • Próba ognia, czyli Fiodora Sołoguba egzystencjalne doświadczenie Boga, [w:] Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, pod red. K. Arciszewskiej i U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2018, s. 227-237.
 • Modlitwy poetyckie Fiodora Sołoguba, „Slavia Orientalis” 2018, nr 1, s. 47-64. 
 • Fiodor Sołogub: pomiędzy Bogiem a diabłem. Wprowadzenie do badań,  „Slavia Orientalis” 2019, nr 2, s. 337-355. 

Ogłoszenia

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

 

informuję, że w dniu 17.06.2021 (czwartek) odbędą się dodatkowe konsultacje, godz. 15.40-17.00

 

 
Ewa Stawinoga