Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Lidia Kniaź

mgr Lidia Kniaź
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
81 537 26 40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni


wtorki: 11:30-12:50


środy: 14:40 - 15:15


p.529


 

Adres

Nowa Humanistyka UMCS Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie


Działalność naukowa

Wykształcenie:

2016 – obecnie – studia doktoranckie na kierunku Doctoral Studies in Literature and Linguistics na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; tytuł rozprawy doktorskiej: “Afrofuturism in Contemporary American Music Video: Themes, Aesthetics, Politics” [PL: Afrofuturyzm we współczesnym wideoklipie amerykańskim – tematyka, estetyki, polityka].

2014-2016 – studia stacjonarne drugiego stopnia w Instytucie Anglistyki w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy: „Sound Design as Narrative Device in Contemporary American Film” [PL: Reżyseria dźwięku jako narzędzie narracyjne we współczesnym filmie amerykańskim].

2011-2014 – studia stacjonarne pierwszego stopnia w Instytucie Anglistyki w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy: “Interchangeability of Ghetto Spaces in American Hip-Hop Music” [PL: Zamienność przestrzeni miejskiego “getta” w amerykańskim hip-hopie].

Członkostwo w organizacjach akademickich:

2019 – Black Science Fiction Society

2018 – European Network for Cinema and Media Studies

2018 – Europejskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych (EAAS)

2018 – Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych (PAAS)

Wybrane wyróżnienia, granty, dotacje zewnętrzne oraz stypendia

2018 – odbiorca transatlantyckiego grantu EAAS, University of California, Riverside, USA.

2018 – odbiorca Conference Travel Grant na udział w międzynarodowej konferencji Fantastic Ninth annual conference of the Gesellschaft für Fantastikforschung na Universytecie we Fryburgu, Szwajcaria.

2016 – wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny literatury i kultury amerykańskiej napisaną na polskim uniwersytecie; konkurs organizowany przez PAAS.

Wybrane publikacje:

 1.  “Bleak Futures in Two East African Films.” Vector. British Science Fiction Association’s Magazine. Numer specjalny pt. “African and Afrodiasporic SF,” red. Polina Levontin and Michelle Clarke, Nr 289 (sierpień 2019). ISNN: 0505-0448 Wielka Brytania.
 2. “Nancy Schreiber.” Hollywood Heroines: The Most Influential Women in Film History. red. Laura Bauer. ABC-CLIO Press. Santa Barbara, CA, USA. Grudzień 2018.
 3. “Live 2.0 – wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w muzyce „na żywo”.” [w języku polskim] MUTE 2: Live. Muzyka / Uniwersytet / Technologia / Emocje. AT Wydawnictwo. Kraków. Wrzesień 2018.
 4. “Revisiting the Aesthetics of Protest: Socially Conscious Music Videos.” In Media Res. Contemporary Music Video. MediaCommons: A Digital Scholarly Network . Media Commons Press. USA. Maj 2018. http://mediacommons.futureofthebook.org/imr/2018/05/13/revisiting-aesthetics-protest-socially-conscious-music-videos
 5. “A Glitch in the Matrix: A Reflection on Shabazz Palaces’ ‘Welcome to Quazarz’ or a New Wave of Afrofuturist Music Videos.” MOSF Journal of Science Fiction, Numer specjalny pt. “Afrofuturism” Vol. 2, Nr 2, (styczeń 2018), str. 8-9. ISSN 2474-0837. red.: Heather McHale. Alexandria, VA, USA. Styczeń 2018.
 6. “‘Kaboom! Guess That Must Spell Doom!’: Dystopia and the Post-Apocalypse in Hip-Hop Music Videos.” Vector. British Science Fiction Association’s Magazine. Numer specjalny pt. “The Music Issue,” red. Anna McFarlane and Glyn Morgan, Nr 286 (lato 2017). Wielka Brytania.
 7. “My City, My ‘Hood, My Street: Ghetto Spaces in American Hip-hop Music.” New Horizons in English Studies. Nr 2 (2017), str. 114-126. Wydawnictwo UMCS.
 8. “Creative Use of Sound in the Cinematic Adaptation of The Great Gatsby (2013).” New Horizons in English Studies. Nr 1 (2016). e-ISSN: 2543-8980, str. 79-86. Wydawnictwo UMCS.
 9. “#BlackLivesDontMatter – postapokalipsa i polityka w teledysku Señorita Vince’a Staplesa’” [w języku polskim] Annales UMCS, Sectio FF Philologiae, Vol 34, Nr 2 (2016), ISSN: 0239-426X, str. 91-100. Wydawnictwo UMCS.

Inne:

 1. Fulbright Mentor Program for English Teaching Assistants – wyłączny opiekun stypendysty Komisji Fulbrighta w roku akademickim 2019/2020 r.
 2. Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Przygotowanie i prowadzenie warsztatów językowych dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej, 7.12.2019 r.
 3. Fulbright Mentor Program for English Teaching Assistants –współopiekun stypendysty Komisji Fulbrighta w roku akademickim 2018/2019 r.