Koordynatorzy ds. Dydaktyki na Wydziale Filologicznym UMCS

Koordynatorzy ds. Dydaktyki na Wydziale Filologicznym UMCS

 w latach 2021-2025

dr Anna Kiszczak Instytut Neofilologii UMCS

 Koordynator na kierunkach:

 - anglistyka

- germanistyka

- lingwistyka stosowana

- polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz Instytut Nauk o Kulturze UMCS

Koordynator na kierunkach:

 - architektura informacji

- komunikacja interkulturowa

- kulturoznawstwo

- technologie cyfrowe w animacji kultury

dr Weronika Markowska  Instytut Neofilologii UMCS

Koordynator na kierunkach:

 - hispanistyka

- italianistyka

- portugalistyka

- romanistyka

- rusycystyka

- ukrainistyka

dr Przemysław Kaliszuk Instytut Filologii Polskiej UMCS

Koordynator na kierunkach:

- e-edytorstwo i techniki redakcyjne

- filologia polska

dr Joanna Stasiak Instytut Filologii Polskiej UMCS

Koordynator na kierunku:

- logopedia z audiologią