Koordynatorzy ds. Dydaktyki na Wydziale Filologicznym UMCS

Koordynatorzy ds. Dydaktyki na Wydziale Filologicznym UMCS

 (2021-2025)

dr Anna Kiszczak - Instytut Neofilologii UMCS

Koordynator na kierunkach:

- anglistyka

- germanistyka

- lingwistyka stosowana

- polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

dr Weronika Markowska - Instytut Neofilologii UMCS

Koordynator na kierunkach:

- hispanistyka

- italianistyka

- portugalistyka

- romanistyka

- rusycystyka

- ukrainistyka

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz - Instytut Nauk o Kulturze UMCS

Koordynator na kierunkach:

- architektura informacji

- Intercultural Communication in Education and the Workplace

- kulturoznawstwo

- technologie cyfrowe w animacji kultury

dr Przemysław Kaliszuk - Instytut Filologii Polskiej UMCS

Koordynator na kierunkach:

- e-edytorstwo i techniki redakcyjne

- filologia polska

dr Joanna Stasiak - Instytut Filologii Polskiej UMCS

Koordynator na kierunku:

- logopedia z audiologią