Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Bobrowski

dr Michał Bobrowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD KULTURY WIZUALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa 9.15 - 11.15


Pokój 314


 

O sobie

Doktor filmoznawstwa (dysertację obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2010). W roku 2012 opublikował książkę “Akira Kurosawa. Artysta Pogranicza”. W roku 2016 ukazała się współredagowana przez niego monografia “Obsession. Perversion. Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation”. Od 2018 adiunkt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest dyrektorem programowym oraz współzałożycielem StopTrik International Film Festival (Słowenia/Polska), festiwalu poświęconego animacji stop motion. Współpracuje z licznymi europejskimi festiwalami i instytucjami filmowymi jako kurator, aktywista kulturowy. Napisał wiele artykułów naukowych i popularyzatorskich z zakresu klasycznego kina japońskiego i amerykańskiego oraz filmu animowanego. Stale współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Etiuda&Anima. Posługuje się językami angielskim, serbsko-chorwackim, rosyjskim.


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze

Kino gatunków (historia i teoria); kulturoznawstwo porównawcze (kultura Stanów Zjednoczonych, Japonii, regionu Bałkanów, Rosji); film animowany; kino jugosłowiańskie i post-jugosłowiańskie; amerykańska i radziecka kultura masowa okresu Zimnej Wojny; studia nad propagandą.

 

Monografie:

 1. Twisted Dreams of History. Propaganda, Ideology, Animation, M. Bobrowski, O. Bobrowska [red.], (w druku).
 2. Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation, M. Bobrowski, O. Bobrowska [red.], Gallery Bielska BWA: Bielsko-Biała, Kraków 2016.
 3. Bobrowski, M., Akira Kurosawa artysta pogranicza, Nomos, Kraków 2012, ss.260.

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Bobrowski, M., Subversive Machinery: DIY Method in the Work of Julian Antonisz, [w:] Global Animation Theory. International Perspectives at Animafest Zagreb, Franziska Bruckner, Holger Lang, Nikica Gilić, Daniel Šuljić, Hrvoje Turković [red.], Bloomsbury: London, New York, Sydney, Dehli 2018.
 2. Bobrowska, O., Bobrowski, M., Młoda polska animacja. W stronę kobiecej nowej fali, “EKRANy” 2018, nr 2(42), s. 30-35.
 3. Bobrowski, M.,Imitacja, rekonstrukcja, propaganda. Zimnowojenne wędrówki europejskiego westernu, „Kwartalnik Filmowy" 2017, nr 97-98, s. 15-42.
 4. Bobrowska, O., Bobrowski, M., Animacja przedmiotowa (stop motion) – nurty, granice, konteksty, „Czas Kultury" 2017, nr 1, s. 28-34.
 5. Bobrowski, M., Rozkuty z łańcuchów. Czarnoskóry bohater westernów, [w:] Kino afroamerykańskie. Twórcy, dzieła zjawiska, Ewa Drygalska, Marcin Pieńkowski [red.], Wydawnictwo Naukowe Katedra: Gdańsk 2015, s. 305-340.
 6. Bobrowski, M., Seijun Suzuki: jaskrawe barwy buntu, [w:] Autorzy kina azjatyckiego II, Agnieszka Kamrowska [red.], EKRANy: Kraków 2015, s.147-178.
 7. Bobrowski, M., Generic Borderlans: Notes on the Intertextual Dialogue between Samurai Film and Western, „Silva Iaponicarum” 2015, nr 1 (wiosna/lato/jesień/zima), s. 11-26.
 8. Bobrowski, M., Gatunkowe pogranicza. Samurajskie filmy Hideo Goshy, „Literaria Copernicana” 2014, nr 2(14), s. 208-223.
 9. Bobrowski, M., Trzy oblicza samuraja. Filmowe adaptacje powieści Musashi Eijiego Yoshikawy, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, Krzysztof Loska [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2012, s. 109-128.
 10. Bobrowski, M., Disturbing The Balance. Woody Allen Read Dostoyevsky, „Slavia Centralis” 2011, no 2(4), pp. 82-93.
 11. Bobrowski, M., Ciemna strona mitu. Rzecz o związkach westernu i kina czarnego, „Studia Filmoznawcze” 2010, no 31, s. 101-122.
 12. Bobrowski, M., Akira Kurosawa. W szerokiej perspektywie, [w:] Autorzy kina azjatyckiego, Alicja Helman, Agnieszka Kamrowska [red.], Wydawnictwo Rabid: Kraków 2010, s. 149-180.
 13. Bobrowski, M., Odmienność podobieństw, czyli melodramat po japońsku, „Studia Filmoznawcze” 2008, nr 29, s. 89-111.
 14. Bobrowski, M., Woody Allen – Obydwie strony ekranu, [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego. Bunt i nostalgia, Łukasz A. Plesnar, Rafał Syska [red.], Rabid: Kraków 2007, s. 451-482.

 

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 1. Bobrowski, M., (2017, lipiec). Animating the Enemy. Depiction of 'The Other Side' in Soviet and American Propaganda. International Academic Conference Animated Politics, Animator Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, Wydział Filmu, Telewizji i Nowych Mediów, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

 2. Bobrowski, M., Bobrowska, O., (2017, lipiec). Grass-roots Animation Festival as a Tool for Social Change. Case study: Anibar, Kosovo, Animafest Scanner IV, Animafest World Festival of Animated Film, ASIFA-Austria, Zagrzeb, Chorwacja.

 3. Bobrowski, M., (2016, listopad). Antonisz: Art, Politics, Laughter, Art Practice and Theory Construction in the Age of Crossover. First Annual Conference in Animation Studies, Sichuan Province Animation and Comics Research; Academy of Arts and Films, Chengdu University; School of Animation, Chengdu University,Chengdu, Chiny.

 4. Bobrowski, M., (2016, lipiec). The Dissident Illusion of Movement. Political Significance of Czechoslovak Puppet Film, From Starewicz to “Star Wars”. A Puppet in the Physical and Social Sphere and Cosmic Space, Animator Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, Wydział Filmu, Telewizji i Nowych Mediów, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

 5. Bobrowski, M., (2016, lipiec). Subversive Machinery. DIY Philosophy in Films of Julian Antonisz, International Symposium Animafest Scanner III, Animafest World Festival of Animated Film, ASIFA-Austria, Zagrzeb, Chorwacja.

 6. Bobrowski, M., (2015, wrzesień). From Eternity to Here. Journey of No Return in Films of Zdzisław Kudła, International Academic Conference Twisted Dreams of History. Subversiveness and Deformation in Animated Film from V4 Countries, Gallery Bielska BWA, Pedagogical University of Krakow, Bielsko-Biała.

 7. Bobrowski, M., (2010, marzec). Człowiek w kosmosie społeczeństwa. Piętno śmierci Akiry Kurosawy w kontekście filozofii konfucjańskiej, Sesja akademicka z okazji 100-lecia urodzin Akiry Kurosawy, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha, Kraków.