Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica

  Cele Koła:

  • propagowanie wiedzy z zakresu prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia i prawa farmaceutycznego,
  • zwiększanie świadomości środowiska medycznego i pacjentów w zakresie prawa,
  • wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym,
  • działanie na rzecz promowania Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Katedry Postępowania Administracyjnego,
  • aktywizacja środowiska akademickiego.

Projekty realizowane przez Koło:

1. Cykl warsztatów dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tematy:
Korupcja, dowód wdzięczności, problematyka nagrywania wizyt – 13.05.2019 r.

2. Cykl warsztatów dla studentów WPiA UMCS:

  • szkolenie z udzielania pierwszej pomocy organizowane przy współpracy z Kołem Naukowym Zakładu Ratownictwa Medycznego UM w Lublinie – 27.05.2019 r.
  • seminarium antynikotynowe „Addiction peer education. Uzależnienia i substancje uzależniające. Mity i fakty!” organizowane przy współpracy z lubelskim oddziałem IFMSA-Poland – 30.05.2019 r.

3. Akcja profilaktyczna dla studentów WPiA UMCS organizowana przy współpracy z lubelskim oddziałem IFMSA-Poland. Celem wydarzenia jest przede wszystkim popularyzacja zdrowego stylu życia. Studenci kierunków medycznych będą wykonywać podstawowe badania jak np. pomiary ciśnienia, obliczanie BMI. Dodatkowo specjaliści przeprowadzać będą podstawowe badania okulistyczne. Cała akcja ma charakter bezpłatny - 30.05.2019 r.

4. Debaty dla członków Koła:

  • Eutanazja – zabójstwo człowieka czy sposób na uśmierzenie bólu? – 25.04.2019 r.
  • Aborcja –  bezwzględny zakaz czy całkowita liberalizacja? - 23.05.2019 r.

5. Prowadzenie tematycznego konta na Instagramie: @lexmedicaumcs, gdzie publikowane są informacje z zakresu prawa medycznego. Zachęcamy do śledzenia naszego hasztagu #lexmedicaumcs.

Konferencje organizowane przez Koło:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego” 31.05.2019 r.

Kontakt z Kołem jest możliwy poprzez platformy:
Facebook
Instagram 
e-mail: lexmedica@poczta.umcs.lublin.pl 

Opiekunem Koła Naukowego Prawa Medycznego UMCS jest dr Marta Grzeszczuk

 Siedziba Organizacji: 

Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/127/2016