Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej

Siedziba Organizacji: 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Kontakt:
kolonaukowepedagogowspec@gmail.com 

Opiekunowie merytoryczni:
dr Anna Prokopiak
dr Małgorzata Brodacka

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/090/2013

    Autor
    Anna Nieoczym