Wyniki Konkursu Grantowego Władz Rektorskich na sem. letni 19/20

W poniższych załącznikach zostały zamieszczone wyniki Konkursu Grantowego Władz Rektorskich na realizację najciekawszych projektów i wydarzeń w semestrze letnim 2019/2020 dla kół oraz organizacji studenckich/doktoranckich UMCS.

Sprawozdania z wykorzystanych środków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 r. Szczegóły i wzory dokumentów znajdują się na stronie Organizacji studenckich UMCS w zakładkach „Granty”, „Sprawozdania” oraz „Do pobrania”.

Ważne: we współpracy z Kwesturą UMCS została opracowana instrukcja określająca procedurę rejestracji konferencji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegóły wraz z załącznikami znajdują się w zakładce: Rejestracja konferencji w UMCS - instrukcja.

Dodatkowo dla ułatwienia przeprowadzenia całej procedury zakupowej została dla Państwa przygotowana szczegółowa Instrukcja realizacji zamówień z grantów

Marta Wolińska
Biuro Spraw Studenckich i Wsparcie Osób z Niepełnosprawnościami
Zespół ds. Obsługi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

tel. (81) 537-58-79
marta.wolinska@umcs.pl 

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    25 lutego 2020