Wyniki Konkursu Grantowego Władz Rektorskich na sem. letni 18/19

Szanowni Państwo,
w poniższych załącznikach zostały zamieszczone wyniki Konkursu Grantowego Władz Rektorskich na realizację najciekawszych projektów i wydarzeń w semestrze letnim 2018/2019 dla kół oraz organizacji studenckich/doktoranckich UMCS.

Sprawozdania z wykorzystanych środków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019r. Szczegóły i wzory dokumentów znajdują się ne stronie Organizacji studenckich UMCS w zakładkach "granty", "sprawozdania" oraz "do pobrania".

Marta Wolińska
Biuro Spraw Studenckich
Zespół ds. Obsługi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    13 marca 2019