Wyniki Grantu Władz Rektorskich - semestr zimowy 2019/2020

W poniższych załącznikach zostały zamieszczone wyniki Konkursu Grantowego Władz Rektorskich na realizację najciekawszych projektów i wydarzeń w semestrze zimowym 2019/2020 dla kół oraz organizacji studenckich/doktoranckich UMCS.

Uwaga! Zakupy w ramach realizowanych projektów muszą zostać rozliczone jeszcze w tym roku kalendarzowym, tzn. opisane faktury/inne dokumenty finansowe powinny być złożone do rozliczenia w Dziale Finansowym (p. 806, Rektorat) najpóźniej do 20 grudnia 2019 r. 

Sprawozdania z wykorzystanych środków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2020 r. Szczegóły i wzory dokumentów znajdują się na stronie Organizacji studenckich UMCS w zakładkach „Granty”, „Sprawozdania” oraz „Do pobrania”. Dodatkowo dla ułatwienia przeprowadzenia całej procedury zakupowej została dla Państwa przygotowana szczegółowa Instrukcja realizacji zamówień z grantów

Marta Wolińska
Biuro Spraw Studenckich
Zespół ds. Obsługi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    23 lipca 2019