Wyniki Grantu Rektora na rok 2022

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy ostateczne wyniki przeprowadzonego Konkursu Grantowego Władz Rektorskich dla organizacji studenckich/doktoranckich funkcjonujących w strukturach UMCS na rok 2022. Organizacje, których projekty znalazły się na liście wniosków ocenionych pozytywnie otrzymały jednocześnie rekomendację do finansowania i mogą rozpocząć realizację swoich projektów/wydarzeń z dniem ogłoszenie niniejszego komunikatu.

Przypominamy, iż w powyższej kwestii nie są wydawane odrębne decyzje, a podstawą do rozliczenia otrzymanego dofinansowania jest załączona do komunikatu tabela zawierająca podpisy Członków Komisji Grantowej.

Realizacja grantu:
Organizacje mogą rozpocząć realizację swoich projektów w momencie publikacji ostatecznych wyników Konkursu, tj. 20 stycznia 2022 r., natomiast zakończenie projektów powinno mieć miejsce najpóźniej w grudniu 2022 r., by możliwe było rozliczenie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z terminami podawanymi każdorazowo w komunikatach Kwestury UMCS.

Na stronie Organizacji studenckich UMCS znajdziecie Państwo pomocne przy realizacji grantów materiały:
1. weryfikacja studentów w Rejestrze Sprawców (jest obowiązkowa, o ile podczas realizacji projektu podejmowane są działania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi),
2. instrukcje dotyczące wydatkowania środków grantowych i związanych z tym procedur formalnych,
UWAGA! Od roku kalendarzowego 2022 obowiązują nowe stałe numery rozliczeniowe Konkursu Grantowego Władz Rektorskich: ZLEC: 502184080000, ZFIN: 00000140
3. instrukcja dotycząca rejestracji konferencji w UMCS,
4. możliwości promocji organizacji studenckich/doktoranckich oraz realizowanych przez nie projektów.

Sprawozdania:

Każda organizacja, która otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Władz Rektorskich zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego z wykorzystanych środków w terminie do 15 stycznia 2023 r. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Złożenie sprawozdania jest obligatoryjne dla każdej organizacji, która otrzymała dofinansowanie, również w przypadku niewykorzystania środków przez daną organizację. 

Do sprawozdania należy dołączyć kopie dokumentów finansowych takich jak: faktury, rachunki, wsnioki o zamówienie publiczne, zamówienia, RW z magazynu itd.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Biuro Spraw Studenckich
Marta Wolińska
tek. (81) 537-58-79
marta.wolinska@mail.umcs.pl 

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    20 stycznia 2022