Sprawozdania z Grantu Rektora - do 15.03.

15 marca 2020 r. upływa termin składania sprawozdań finansowych z Grantu Władz Rektorskich realizowanego w semestrze zimowym 2019/2020.

W załączeniu znajdują się:

  • wyniki Grantu - każda z organizacji znajdujących się na liście wniosków ocenionych pozytywnie powinna złożyć sprawozdanie finansowe do Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, nawet jeśli środki te nie zostały ostatecznie wydane (należy wtedy wpisać w sprawozdaniu: „środki nie zostały wykorzystane”);
  • wzór sprawozdania do uzupełnienia (do sprawozdania powinny być dołączone kopie dokumentów finansowych, np. faktur, wniosku o zamówienie publiczne, protokołu z postępowania, RW z Magazynu UMCS itp.).

Niezłożenie sprawozdania w podanym terminie będzie skutkowało zawieszeniem działalności organizacji oraz brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie w najbliższym roku. Bardzo więc proszę o terminowe składanie sprawozdań wraz z wymaganymi załącznikami.

Sprawozdania należy składać w:
(pon. - pt. w godzinach 7:30-15:00)

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Zespół ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
Marta Wolińska
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
20-045 Lublin
tel. (81) 537-58-79
e-mail: marta.wolinska@umcs.pl 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    4 marca 2020