Sprawozdania organizacji studenckich - do 15 stycznia br.

15 stycznia 2019 r. upływa termin składania Sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji za rok kalendarzowy 2018 oraz Sprawozdań finansowych z Grantów Samorządu Studentów realizowanych w roku 2017/2018.

Do załącznika zostały dodane wzory poszczególnych dokumentów jak i zestawienia wniosków rozpatrzonych pozytywnie w obu realizowanych Grantach Samorządu Studentów, z których należy złożyć sprawozdanie finansowe.
Uwaga! Jeżeli środki z danego grantu nie zostały wykorzystane przez organizację to i tak jest ona zobowiązania do złożenia sprawozdania finansowego, w takim wypadku należy dopisać, że "środki nie zostały wykorzystane".

Wymienione poniżej sprawozdania należy złożyć do Biura Spraw Studenckich, pok. 8. we wskazanym terminie (bardzo proszę nie zanosić sprawozdań do Kwestury czy sekretariatu Pani Prorektor prof. dr hab. Urszuli Bobryk):

 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 - składa każda organizacja w terminie do 15 stycznia 2019 r. (sprawozdanie dotyczy roku kalendarzowego 2018, a nie akademickiego 2017/2018),
 • Sprawozdanie finansowe z Grantu Samorządu Studentów - składają jedynie te organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach tego grantu (w marcu 2018 - grant na projekty, w październiku 2018 - grant na projekty). Do sprawozdania należy dołączyć kopie dokumentów finansowych, np. kopie faktur, rachunków, not księgowych czy podpisanych umów.
  Termin - do 15 stycznia 2019 r.

Informacje o sprawozdaniach

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Spraw Studenckich:

Zespół ds. Obsługi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
Marta Wolińska
DS Helios, ul. Czwartaków 13 pok. 8
tel. (81) 537-58-79
e- mail: marta.wolinska@umcs.pl

  Aktualności

  Autor
  Marta Wolińska
  Data dodania
  7 stycznia 2019