Sprawozdania organizacji studenckich - do 15.01.

15 stycznia 2020 r. upływa termin składania sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji za rok kalendarzowy 2019.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, funkcjonowania i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej każda zarejestrowana w UMCS organizacja ma obowiązek złożenia sprawozdania z działalności za rok ubiegły (kalendarzowy 2019) w terminie do 15 stycznia br.

Sprawozdania, przygotowane na odpowiednim wzorze (plik w załączniku) oraz opatrzone wymaganymi podpisami, należy składać w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (pon. - pt. w godzinach 7:30-15:00):

Zespół ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
Marta Wolińska
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
20-045 Lublin
tel. (81) 537-58-79
e-mail: marta.wolinska@umcs.pl 

Informacje o sprawozdaniach

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    7 stycznia 2020