Konkurs na nazwę perfum na Jubileusz 150. Rocznicy urodzin Patronki Uczelni

Pragnąc uczcić Jubileusz 150. Rocznicy urodzin Patronki naszego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ogłaszamy konkurs na nazwę perfum stworzonych specjalnie na tę okazję. Pomysłodawcami takiego sposobu uhonorowania Wielkiej Uczonej są trzy Wydziały naszej Alma Mater: Wydział Artystyczny, Wydział Chemii i Wydział Humanistyczny.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni. Nazwa powinna nawiązywać do Osoby Patronki i Uniwersytetu i być oryginalnym pomysłem Autora.

Propozycje nazwy prosimy kierować na adres: humanik@umcs.lublin.pl do dnia 28 maja 2017 r. Nagrodą dla zwycięzcy będzie ufundowany przez Jego Magnificencję Rektora tablet. Zwycięzcę  konkursu wyłoni na początku czerwca 2017 r. specjalnie w tym celu powołana Komisja Konkursowa.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu dostępny w załączniku.

www.wyjatkowykonkurs.umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    15 maja 2017