Grant Rektora na rok 2022 - wyniki I etapu

Wyniki I etapu oceny wniosków złożonych w nowej edycji Grantu Rektora na rok 2022.

Szanowni Państwo,

dnia 16 grudnia br. odbył się 1 etap Posiedzenia Komisji Grantowej Konkursu Grantowego Władz Rektorskich dotyczący nowej edycji Grantu Rektora na rok 2022 dla organizacji studenckich/doktoranckich funkcjonujących w strukturach Uniwersytetu.

Wyniki wstępnej oceny wniosków przedstawiamy w załączniku. Ostateczne wyniki tegorocznej edycji Grantu Rektora na rok 2022 zostaną podane do wiadomości w terminie do 20 stycznia 2022, po złożeniu przez organizacje sprawozdań z działalności za rok 2021.

Regulamin Konkursu Grantowego Władz Rektorskich

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    16 grudnia 2021