Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Szpara

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/2023


Semestr letni:


Piątki 11.00 - 13.00


Proszę o wcześniejszy kontakt za pomocą maila


 


Adres:


Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin


pok. 7b

O sobie

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Absolwent Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie oraz  Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Specjalizuje się w badaniach nad turystyką, szczególnie na obszarach górskich. Zainteresowania badawcze koncentruje głównie na problematyce karpackiej. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad stu publikacji naukowych, popularnonaukowych, raportów, strategii i innych opracowań. Współpracuje m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Fundacją Bieszczadzką oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym. Przewodnik górski beskidzki i przodownik GOT PTTK, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa PTTK, instruktor sportu o specjalizacji kajakarstwo. Zastępca przewodniczącej i Członek Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Członek Komisji Geografii Turyzmu PTG. Członek Komisji Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii PTG. Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Rzeszowie. W 2010 r. odznaczony honorową odznaką Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”.

 

Prowadzone zajęcia - semestr zimowy:

Organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego

Zarządzanie atrakcjami turystycznymi

Przygotowanie pracy dyplomowej

Pilot wycieczek a grupa

Warsztat pracy pilota

Prowadzone zajęcia - semestr letni:

Regiony turystyczne Polski z elementami krajoznawstwa

Badania marketingowe

Warsztaty branżowe

Moja pierwsza firma turystyczna - podstawy finansowe i prawne

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Ćwiczenia terenowe

Projektowanie i marketing oferty turystycznej

Przygotowanie pracy dyplomowej


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach naukowych:

 1. Stokłosa, Łukasz, Szpara, K., & Wójcik, J. (2022). How to teach sustainable tourism development: The ICT4STD project. Turyzm/Tourism, 32(2), 127–143. https://doi.org/10.18778/0867-5856.32.2.07
 2. Szpara K., Gierczak-Korzeniowska B., Stopa M., 2022, Methodological Challenges of Regional Research on Tourist Traffic. A Proposal for a Systemic Solution for the Podkarpackie Province, Geographia Polonica, Geographia Polonica, Volume 95, Issue 2, pp. 157-180. https://doi.org/10.7163/GPol.0231.
 3. Gierczak-Korzeniowska, B., Szpara, K. & Stopa, M. (2022). Zmiany w ruchu turystycznym w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie województwa podkarpackiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 159–176. https://doi.org/10.24917/20801653.362.10
 4. Kubal-Czerwińska M., Mitrofanenko T., Szabó A.,  Szabó M., Szpara K., Zawilińska B., 2022, Agritourism and local products in terms of protection and sustainable development of the Carpathians: a participatory discussion on key issues and challenges, Human Geographies -Journal of Studies and Research in Human Geography, Volume 16 Issue 1, May 2022. doi: 10.5719/hgeo.2022.161.3.
 5. Gierczak-Korzeniowska B.; Stopa M.; Szpara K., 2022, Methodology of Cyclical Research of the Tourist Image of Podkarpackie Province (Poland)—A Proposal of a Solution and Selected Research Results, Sustainability, 14, 2673. https://doi.org/10.3390/su14052673
 6. Gierczak-Korzeniowska B., Szpara K., Stopa M., 2021, Regional tourism during the COVID-19 pandemic: Losses, missed opportunities and new developments for the tourism industry, Turyzm/Tourism, 31 (2), 65–86. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.2.04
 7. Szpara K., Prochko L., Kozak M., 2018, Responsiveness of websites of hotels: An example from Rzeszów and its surroundings, Ekonomiczne Problemy Turystyki NR 4/2018 (44) (Economic Problems of Tourism VOL. 4/2018 (44)), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 205-213.
 8. Szpara K., Musz R., 2016, Turystyka filmowa w Sandomierzu, Prace Geograficzne, 145, s. 31-45.
 9. Szpara K., Bać M., 2016, Przemiany ośrodka wypoczynkowego Arłamów i ich wpływ na ruch turystyczny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (35), s. 251-261.
 10. Zawilińska B., Szpara K., 2016, Participative model of tourism development planning in a region of high natural value: a case study of the Polish Carpathians, Scientific Review of Physical Culture, 6.4, s. 242-253.
 11. Szpara K., 2015, Aktywność turystyczna seniorów - na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1.29, s. 287-301.
 12. Szpara K., Gwóźdź M., 2012, Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Usług, 83.698, s. 99-112.
 13. Szpara K., 2012, Wybrane przykłady nowych produktów i działań na rzecz rozwoju turystyki w otoczeniu Zbiornika Myczkowieckiego w Bieszczadach, [w:] Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, Zeszyty Naukowe Nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 86, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 199-208.
 14. Szpara K., Gwóźdź M., 2011, Zastosowanie nowoczesnych technologii w promocji turystyki kulinarnej na przykładzie terenów wiejskich województwa podkarpackiego, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis (FPUTS) seria Oeconomica 64, Szczecin, str. 221-230.
 15. Skała M., Szpara K., Wątroba Ł., 2011, Turystyka w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 967-977.
 16. Szpara K., 2011, Monastyr w Ujkowicach - prawosławne sanktuarium w województwie podkarpackim, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna - atrakcje turystyki religijnej, Zeszyty Naukowe Nr 648, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 355-364.
 17. Szpara K., Skała M., 2011, Turystyka religijna w strategii i promocji województwa podkarpackiego, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna - zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Nr 647, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 395-404.
 18. Szpara K., 2011, Agroturystyka w Karpatach Polskich, [w:] M. Mika (red.) Prace Geograficzne, zeszyt 125, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 161-178.
 19. Skała M., Szpara K., 2010, Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego w świetle badań ruchu turystycznego, [w:] A. Panasiuk (red.), Potencjał turystyczny - zagadnienia przestrzenne, Zeszyty Naukowe Nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 52, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 219 - 227.
 20. Szpara K., 2010, Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, [w:] A. Panasiuk (red.), Potencjał turystyczny - zagadnienia przestrzenne, Zeszyty Naukowe Nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 52, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 569 - 579.
 21. Guzik C., Miraj K., Szpara K., 2009, Rolnictwo województwa podkarpackiego, [w:] A. Zborowski (red.), Folia Geographica series Geographica Oeconomica, Vol. 33, PAN Oddział w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 61-83.
 22. Szpara K., Skała M., 2008, Kadry turystyczne w województwie podkarpackim w 2008 roku - na przykładzie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, [w:] A. Panasiuk (red.), Kadry w gospodarce turystycznej, Zeszyty Naukowe Nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 19, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 209 - 215.
 23. Skała M., Szpara K., 2007, Zagospodarowanie turystyczne Karpat Polskich. Studium porównawcze schronisk górskich PTTK, [w:] B. Meyer, A. Panasiuk (red.), Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego, Zeszyty Naukowe Nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 313-318.
 24. Szpara K., 2007, Turystyczna baza noclegowa w Bieszczadach Wysokich, [w:] D. Ptaszycka - Jackowska (red.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, Z. 117, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 141-152.
 25. Krupa J., Słowik J., Szpara K., Wagner W., 2006, Próba określenia wzorca informacji turystycznej o przejściach granicznych woj. podkarpackiego ze Słowacją, [w:] A. Panasiuk (red.), Informacja turystyczna, Zeszyty Naukowe Nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 131-137.
 26. Szpara K., 2003, Tourist border crossing points as elements of trans border cooperation in the Polish Carpathians, [w:] W. Kurek (red.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, fascicle 111, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Cracow, s. 217-226.
 27. Koszałka M., Szpara K., 2002, Galicyjskie cmentarze wojenne jako element dziedzictwa kulturowego Beskidu Niskiego, Problemy turystyki i hotelarstwa, Zeszyt 4, Fundacja rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 97-102.

 

Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej:

 1. Gębica P., Krupa J., Szpara K., 2018, Przyrodniczy i kulturowy potencjał górskiej części województwa podkarpackiego, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 2. Dyrda G., Krupa J., Szpara K., 2017, Nowe trendy w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 3. Koszelnik P., Krupa J., Szpara K., Rymar S., 2016, Woda, żywność, turystyka - Regionalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów południowo-wschodniej Polski, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 4. Gębica P., Krupa J., Niemiec W., Szpara K., Superson S., 2014, Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 5. Tabasz W., Strojny J., Szpara K., Ulijasz B., Kołodziej-Strojny M., Kościółek M., Hubert Ł., Tabasz B., 2013, Inwestycje i turystyka podstawą rozwoju Polski Wschodniej - zarządzanie inwestycjami i turystyką, Mielec.
 6. Skała M., Szpara K., Wątroba Ł., 2010, Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej, w szczególności ich potencjału produktowego i systemu komunikacji rynkowej oraz poziomu innowacyjności, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.

 

Redakcja lub współredakcja monografii naukowej:

 1. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki, 2020, J. Krupa, K. Szpara (red.), Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Dynów.
 2. Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, 2019, J. Krupa, K. Szpara (red.), Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Dynów.
 3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, 2018, J. Krupa, K. Szpara (red.), Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 4. Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki, 2017, J. Krupa, K. Szpara (red.), Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 5. Wspólnie dla zrównoważonego rozwoju Karpat. Poradnik o Konwencji Karpackiej, 2016, K. Szpara (red.), Stowarzyszenie Ekopsychologia, Zakliczyn.
 6. Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, 2015, K. Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska (red.), Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Rzeszów – Warszawa.
 7. Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, 2009,K. Szpara, M. Gwóźdź (red.), Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość.

 

Wybrane projekty:

 Udział w projektach badawczych:

 1. 2021 – „Badania na temat produktów karpackich, ich wytwórców oraz instytucji i systemów wsparcia”, projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w ramach funduszy New Direction – członek zespołu badawczego.
 2. 2021 – „Badanie ruchu turystycznego w województwie podkarpackim w 2021 roku”, badanie realizowane na zlecenie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – kierownik badań, członek zespołu badawczego.
 3. 2021 – „Badanie wizerunku turystycznego województwa podkarpackiego w 2021 roku”, badanie realizowane na zlecenie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – kierownik badań, członek zespołu badawczego.
 4. 2021 – „Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki opartej na przyrodniczym i kulturowym bogactwie Magurskiego Parku Narodowego i jego otoczenia”. Działanie realizowane w ramach projektu „Centralparks – Wzmocnienie zdolności zarządzania karpackimi obszarami chronionymi na rzecz integracji i harmonizacji ochrony różnorodności biologicznej i lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego”. Projekt realizowany na zlecenie Stowarzyszenia Ekopsychologia – członek zespołu opracowującego strategię.
 5. 2021 - „Opracowanie metodologii cyklicznych badań wizerunku turystycznego województwa podkarpackiego”, projekt realizowany na zlecenie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – kierownik badań, członek zespołu badawczego.
 6. 2020 – „Badanie ruchu turystycznego w województwie podkarpackim w 2020 roku”, badanie realizowane na zlecenie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – kierownik badań, członek zespołu badawczego.
 7. 2020 – „Opracowanie metodologii cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim”, projekt realizowany na zlecenie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – kierownik badań, członek zespołu badawczego.
 8. 2020 – 2021 - „Badanie świadomości lokalnych społeczności i turystów w zakresie potencjału karpackiego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego oraz próba wskazania kierunków dalszego rozwoju w celu podniesienia jakości życia”, projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” – członek zespołu badawczego.
 9. 2012-2014 – „TOURAGE – Developing Senior Tourism in Remote Region” (TOURAGE – Wsparcie dla Turystyki Seniorów w Regionach Peryferyjnych), projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i innych partnerów – kierownik badań, członek zespołu badawczego, autor raportu i innych opracowań.
 10. 2013-2014 – „Współpraca gmin Krasnobród, Rymanów i Solec – Zdrój w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych”, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – członek zespołu badawczego, współautor raportów i innych opracowań.
 11. 2013 – „GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich”, projekt realizowany przez Fundację Bieszczadzką, finansowany ze środków województwa podkarpackiego – kierownik badań, członek zespołu badawczego, autor raportu i współautor innych opracowań.
 12. 2012-2015 – „Karpaty Łączą – Mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia, LOT Beskid Zielony oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska: członek zespołu badawczego, współautor strategii i innych opracowań.
 13. 2009-2010 – „Badania przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V – IX 2009 roku”, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, finansowany ze środków województwa podkarpackiego – kierownik badań, członek zespołu badawczego, współautor raportu.

Udział w innych projektach:

 1. 2019-2022 – „INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT” – projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i innych partnerów, autor opracowań, materiałów dydaktycznych.
 2. 2021-2022 - „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
 3. 2018-2021 – „ŚWIAT KARPACKICH ROZET – DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT”, projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – Przewodniczący Komitetu Sterującego, ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, autor opracowań.
 4. 2017–2018 – „Szlak Kultury Wołoskiej”, projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” i innych partnerów, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – ekspert Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, współautor i recenzent opracowań.
 5. 2017 – „W sercu Karpat – granica która łączy” – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 6. 2015-2016 – Gra decyzyjna „ECOHOTEL” – projekt realizowany w ramach konkursu „Rozwój Polskich Uczelni” organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – współautor koncepcji gry.
 7. 2010-2011 – Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – współautor strategii i innych opracowań.