Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Tucki

dr Andrzej Tucki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Telefon
815376992
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek  9.00-10.00

Adres

Aleja Kraśnicka 2d, pok. 1A
20-718 Lublin

O sobie

Doktor Nauk  o Ziemi, specjalności geografia turyzmu. Urodzony w 1977 roku w Lublinie. Od 2001 roku związany naukowo i zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2008 roku obronił doktorat pt. Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania.

Udział w stażach zagranicznych i projektach międzynarodowych, m.in. w latach 2012-2016 EU COST Tourism, Wellbeing, Ecosystem Services (www.tobewell.eu).

Członek Komisji Wydziałowej ds. Współpracy Międzynarodowej.

Członek
Wydziałowy Zespół Programowy ds. Tourism management (od 2016)


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
geografia turyzmu, marketing w turystyce i hotelarstwie, rozwój turystyki, krajobraz turystyczny

Granty i projekty:

  • 2012 - 2016, grant EU COST – IS1204 Tourism, Wellbeing, Ecosystem Services „TobeWell”

Najważniejsze publikacje:

Wojciechowski K., Skowronek E., Tucki A., 2004: An outline of landscape science (in:) Antrop M. (ed.) – Poland in Landscape research in Europe. Belgeo, 2-3, Bruxelles (Belgia): 321-329. 

Skowronek E., Krukowska R., Świeca A., TUCKI A., 2005: The evolution of rural landscapes in mid-eastern Poland as exemplified by selected villages. Landscape and Urban Planning, 70: 45-56. 

TUCKI A., Krukowska R., Buczek M., 2006: The cultural and environmental heritage of Krasnobród as the basin for the diverse functions of the town. [W:] Skowronek E., Wołoszyn W., Speck T., Born K.M. (ed.) – Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze. Kartpol s.c., Lublin: 184-191. 

TUCKI A., 2009: Potencjał turystyczny regionu lubelskiego. Annales UMCS, sec. B vol. 64: 11-31

Hadzik A., Tucki A., 2014: Promotion as an instrument of marketing support for the development of health tourism product in Lublin region. W: Marak J., Wyrzykowski J., Szymczyk M., (red.), Tourism role in the regional economy. Health, Wellness&Spa tourism as the regional tourism product – theory and practice. WSH, Wrocław: 150-165

Tucki A., Hadzik A., 2014: Programowanie rozwoju regionu lubelskiego – usługi i turystyka zdrowotna. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, 197 – 203.

Tucki A., 2014: Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. Raport z badania przeprowadzonego na terenie Lublina w dniach 7.06-30.08.2014 r.. Raport przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Lublin, 50 ss.

Tucki A., Cleave P., 2014: Medical tourism – new growing industry on a concealed market. European Journal of Medical Technologies 4(5)/2014: 38-46

Wdowiak A., Tucki A., (red.) 2015: Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka. Wyd. Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych, Włodawa s. 360

Tucki A. 2016: Turystyka filmowa – wybrana problematyka badawcza. Barometr regionalny. Analizy i Prognozy, T. 14, nr 2: 141-146.   

Sołtysik M., Tucki A., Fedyk W., Oleśniewicz P., 2016: Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas. European Journal of Service Management Vol. 18, 2: 39-45.     

A. Hadzik, A. Tucki, 2016: Service innovations in the spa health tourism. Selected examples. European Journal of Medical Technologies 3/2016: 56-65 

Tucki A., Tuohino A., 2016: Residents’ attitude toward tourism in Zwierzyniec town. ECONOMIC PROBLEMS OF TOURISM No. 4 (36): 211-219

U. Bronisz, Z. Dymek, A. Jakubowski, Tucki A., 2017: Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 roku. Analizy statystyczne. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 202

Shaw G., I. Cloquet, Cleave P., Tucki A., Custódio M.J.F, Theuma A. 2016: A life-course analysis of older tourists and their changing patterns of holiday behavior. In: Smith, M.K. and Puczkó, L. (eds.) Routledge Handbook of Health Tourism, London: Routledge:113-124                                                                                              

Skowronek E., Tucki A., Huijbens E, Jóźwik M., 2018: What is the tourist landscape? Aspects and features of the concept. Acta Geographica Slovenica GEOGRAFSKI ZBORNIK, 58-2: 73-86

Tucki A., Świeca A., Czeczelewski J., Boruch P., 2018: Wykorzystanie metody IPA do oceny usług hotelu SPA Kazimierski Zdrój w Janowcu. EPT 2 (42) 2018:135-144.

Soszyński D., Tucki A., Krukowska R., Jaruga C., 2017: Problems of second-home spatial development in protected areas. Polesie National Park case study. Folia Turistica, n.44: 49-62.

D. Soszyński, B. Sowińska-Świerkosz, P. A. Stokowski & A. Tucki (2018) Spatial arrangements of tourist villages: implications for the integration of residents and tourists, Tourism Geographies, vol. 20, issue 5, p.770-790,