Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Funkcje
Kierownik Zakładu
Telefon
48 81 537 68 51
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.umcs.pl/pl/nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej
47.htm
Konsultacje

wtorki: 10.00-11.30


środy: 13.00-14.30

Adres

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

 

 


Działalność naukowa

Paleogeografia kenozoiku Europy Środkowej i Wschodniej

  • Ocena uwarunkowań rozwoju różnych form rzeźby w obszarze wyżynnym Polski SE
  • Identyfikacja form rzeźby uwarunkowanych młodymi strukturami nieciągłymi i cechami litostratygraficznymi skał 
  • Studia nad przejawami neogeńskiej aktywności tektonicznej w annopolsko-lwowskiej strefie szwu transeuropejskiego (TESZ – Trans-European Suture Zone)

 

Przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji

  • Ocena potencjału turystycznego wybranych jednostek przestrzennych
  • Ocena stopnia rozwoju funkcji turystycznej w wybranych jednostkach przestrzennych
  • Ocena percepcji przestrzeni turystycznej wybranych regionów
  • Uwarunkowania rozwoju różnych rodzajów i form turystyki na wybranych obszarach
  • Geologiczne dziedzictwo Roztocza - możliwości jego wykorzystania turystycznego i ochrony 
  • Aspekty teoretyczne i metodologiczne w badaniach nad zjawiskami turystycznymi

 

Zastosowanie nowych metod i technik w badaniach środowiska geograficznego

  • Wykorzystanie narzędzi GIS do analizy zróżnicowania morfometrycznego Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

 

Wybrane publikacje

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Skowronek E. 2018. Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 152: 33–53.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Terpiłowski S., Ziaja W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland – verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91, 2: 143–170. doi:10.7163/GPol.0115

Chabudziński Ł., Szulc D., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Michalczyk Z. 2018. Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna River catchment—case study (SE Poland). Landscape Research, 43(1): 112–123. DOI: 10.1080/01426397.2017.1296939, http://dx.doi.org/10.1080/01426397.2017.1296939

Brzezińska-Wójcik T. 2017. Zasoby przyrody nieożywionej Roztocza jako podstawa kreowania obszarowego produktu turystycznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Seria Turystyka i Rekreacja, 20 (2): 5–22. 

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Widz M. 2017. Ocena jakości pakietu turystycznego Tunezji przez polskich turystów metodą SERVPERF – studium przypadku. Turyzm 27/2: 11–22.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Skowronek E., Świeca A. 2017. Diversity of the tourism potential and functions in the Roztocze region. Ekonomiczne Problemy Turystyki, t. 40, 4: 65–81. DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-06

Chabudziński Ł., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2017. Przestrzenne związki pomiędzy rozmieszczeniem najwydajniejszych źródeł i neotektoniką w zlewni Białej Łady na Roztoczu Gorajskim (środkowowschodnia Polska). Prz. Geol. 65, 11/2: 1184–1188.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Świeca A. 2016. Region – aspekty teoretyczne i wymiar praktyczny. [w:] BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Skowronek E., Świeca A. (red.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne. Wyd. UMCS, Lublin: 9–37.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Hnatiuk R. 2015. Rzeźba terenu [Land relief]. [w:] Grabowski T., Harasimiuk M., Kaszewski B.M., Kravchuk Y., Lorens B., Michalczyk Z., Shabliy O. (red.), Roztocze – przyroda i człowiek [Roztocze – nature and Man]. Wyd. RPN, Zwierzyniec: 75–91.

Balytsky O., Bilyk M., Bovt Y., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Droździel L., Flaga M., Grabowski T., Kałamucka W., Kałamucki K., Kozieł M., Lubynets I., Shemelynets I., Skowronek E., Soroka M., Stachyra P., Stryamets G., Urbańska A., Zinko J. 2015. Transboundary Biosphere Reserve „Roztocze. Wyd. RPN, Zwierzyniec, 170 s.

Brzezińska-Wójcik T. 2015. Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 847, Ekonomiczne Problemy Turystyki t. 29, nr 1: 169–193.

Dobrowolski R., Harasimiuk M., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2014. Strukturalne uwarunkowania rzeźby Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Prz. Geol. 62, 1: 51–56.

Chabudziński Ł., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2013. Zastosowanie ArcNEO do oceny przejawów neotektoniki na przykładzie zlewni górnego Wieprza (Roztocze, środkowo-wschodnia Polska). Landform Analysis Vol. 24: 11–22.

Brzezińska-Wójcik T. 2013. Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy cyfrowego modelu wysokościowego oraz wskaźników morfometrycznych. Wyd. UMCS, Lublin, 397 ss.