Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Wojtanowicz

Telefon
+48 (81) 537-68-35
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://geografia.umcs.lublin.pl/dydaktyka/
Konsultacje

poniedziałek 10.00 - 11.30 czwartek 10.00 - 11.30


planowany urlop od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r.

Adres

al. Kraśnicka 2cd
20-612 Lublin

O sobie

wykształcenie:

 • 1991-1993 Instytut Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1992-1997 r. - studia geograficzne, Instytut Nauk o Ziemi UMCS Lublin, specjalność hydrografia, "Dynamika wód podziemnych i powierzchniowych w strefie przełomowej doliny Wisly w okolicach Kazimierza Dolnego (w latach 1971-1980)"
 • 2005 r. - doktor nauk o ziemi w zakresie geografii "Ocena środków obrazowych względem możliwości percepcyjnych uczniów na przykładzie wybranych ilustracji w podręcznikach szkolnych do przyrody i geografii"

doświadczenia zawodowe:

 • 1995-1997 - nauczyciel religii i geografii w ZSO Nr 5 w Lublinie
 • od 1997 r. - członek jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej
 • 1998-2000 - nauczyciel geografii w I LO w Lublinie
 • od 1997 r. - asystent / adiunkt / starszy wykładowca w Pracowni Dydaktyki Geografii / Zakładzie Edukacji Geograficznej i Turystycznej UMCS
 • od 1999 r. - prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych z zakresu Geografii, Nauczania Przyrody i Edukacji regionalnej w gimnazjum, Technologii Informacyjnych w Nauczaniu Geografii / Przyrody, Kartografii
 • od 2001 r. - egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (matura z geografii)
 • 2006-2012 - edukator (z zakresu geografii) Wydawnictwa Szkolnego PWN

Działalność naukowa

problematyka badawcza:

 • Nowoczesne strategie kształcenia w zakresie geografii i przyrody
 • Problemy współczesnej dydaktyki geografii
 • Rysunek poziomicowy w edukacji przyrodniczej i geograficznej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • Historia myśli geograficznej
 • Edukacja w parkach narodowych

ważniejsze publikacje:

 • Szczęsna J., Wojtanowicz P., 2004: Rola środków obrazowych w procesie percepcji treści geograficznych. Annales UMCS, sec. B, vol. LIX, ss. 283-296.
 • Wojtanowicz P., 2004: Ewolucja środków obrazowych w polskich podręcznikach geografii. [w:] Badania geograficzne w poznawaniu środowiska (pod red. Z. Michalczyka), Wydawnictwo UMCS Lublin, ss. 815-823.
 • Wojtanowicz P., Szczęsna J., 2005: O źródłach wiedzy geograficznej. Annales UMCS, sec. B, vol. LX, ss. 243-252.
 • Wojtanowicz P., 2006: Aktywizujące metody nauczania-uczenia się geografii. SOP, Toruń.
 • Wojtanowicz P., 2008: Motywy "triady" wśród wartości edukacji geograficznej. [w:] G. Janicki, M. Łanczont (red.) Geografia i wartości. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 162-172.
 • Rodzoś J., Wojtanowicz P., 2008: Koncepcja dydaktyczna podręcznika i atlasu Eugeniusza Romera wobec geografii szkolnej w Galicji. [w:] Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 1. W stulecie Atlasu geograficznego Eugeniusza Romera 1908-2008. PTG Oddział Kartograficzny, PPWK, Warszawa, ss. 29-42.
 • Wojtanowicz P., 2009: Środki obrazowe w podręczniku szkolnym. [w:] J. Rodzoś, P. Wojtanowicz (red.) W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego. PTG Oddział Lubelski, PDG UMCS, Lublin, ss. 39-50.
 • Wojtanowicz P., 2012: Geographical DNA. Annales UMCS, sec. B, vol. LXVII,1, ss. 11-25.
 • Wojtanowicz P., Sokołowska A., 2012 (wydano 2013): Próba oceny działalności edukacyjno-turystycznej ośrodków edukacyjnych Poleskiego PN i Roztoczańskiego PN. Folia Turistica, Nr 26, AWF, Kraków, ss. 107-132.
 • Wojtanowicz P., 2013: Poziomica w nauczaniu-uczeniu się geografii cz. I. Geografia w Szkole Nr 5, ss. 34-38.
 • Wojtanowicz P., 2014: Typologizacja i perdiodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w Polskich parkach narodowych.  Folia Turistica, Nr 30, AWF, Kraków, ss. 27-54.
 • Wojtanowicz P., 2014: Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody – rozbiór na czynniki pierwsze [w:] B. Wójtowicz, W. Osuch (red.) Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica T. 6, Nr 162: 242-260.
 • Pytka P., Wojtanowicz P., 2015: Sand BOX-Hipsomaper – pierwszy krok w trzeci wymiar mapy. Annales UMCS, sec. B, vol. LXX, No 1, ss. 131-140.
 • Pytka P.,Wojtanowicz P., 2017: Fotokod QR nowym sposobem przekazu informacji w edukacji. [w:] J. Rodzoś, E. Szkurłat (red.) Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, Tom 7. Edukacja geograficzna wobec problemów współczesnego świata. Lublin, ss. 129-137.
 • Wojtanowicz P., 2017: Ścieżki dydakytczne w województwie lubelskim - stan i perspektywy rozwoju. Annales UMCS, sec. B, bol. LXXII, z. 2, ss. 143-162.
 • Łucjan K., Wojtanowicz P., 2018: Continuous or discontinuous? Experimental study on animated maps. Polish Cartographical Review, Vol. 50, No. 3, ss. 127-140. 

 


Ogłoszenia

zapraszam na:

http://geodydaktyka.blogspot.com/
  
- blog dla nauczycieli geografii i studentów geografii specjalności nauczycielskiej

http://geokorki.blogspot.com/
   -
blog prowadzony z myślą o uczniach (głównie zdających maturę z geografii)

http://poziomica.blogspot.com/ 
   - prawie wszystko o poziomicy (metodyka poprzedzona teorią)Załączniki