Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Widz

dr Monika Widz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Telefon
81 537 68 52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa 11:00-12:00


Prowadzone przedmioty: 
dla kierunku Turystyka i Rekreacja:
- Systemy rezerwacyjne w turystyce
- Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem hotelowym
- Obsługa klienta w hotelarstwie
- Obsługa klienta w biurze podróży
- Obsługa turystów
- Przygotowanie pracy dyplomowej


dla kierunku Tourism Management:
- Reservation systems

Adres

al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze: 

 • overtourism;
 • przemiany funkcjonalne obszarów turystycznych;
 • dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego;
 • analizy jakościowe (SERVPERF) oraz ilościowe ofert biur podróży (pakietów turystycznych);
 • jakość w hotelarstwie;
 • przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju oraz funkcjonowania turystyki
  w Tunezji.

Ekspert (praktyk) w branży turystycznej:

 • pilotaż, przewodnictwo, rezydent biura podróży, destination manager;
 • obsługa klienta w biurze podróży;
 • systemy rezerwacyjne (Amadeus, MerlinX, SART, BlueVendo, TRAVELLA, VOYAGER,
  euroTICKET);
 • programowanie imprez turystycznych.

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 • Widz M., Krukowska R.,  Walas B., Kruczek Z. 2022. Course of Values of Key Performance Indicators in City Hotels during the COVID-19 Pandemic: Poland Case Study, Sustainability 14(19): DOI: 10.3390/su141912454
 • Widz M. 2020. Application of Tourist Function Indicators in Tourism Development. Case Study of Tunisia, Annales - Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B 75:143, DOI: 10.17951/b.2020.75.0.143-160
 • Widz M., Brzezińska-Wójcik, T. 2020. Assessment of the Overtourism Phenomenon Risk in Tunisia in Relation to the Tourism Area Life Cycle ConceptSustainability  12(2004):1-13, DOI: 10.3390/su12052004
 • Widz M. 2019. Ocena atrakcyjności infrastruktury turystycznej Tunezji metodą wielowymiarowej analizy porównawczejAnnales - Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B 74:175, DOI: 10.17951/b.2019.74.0.175-191
 • Brzezińska-Wójcik T., Widz M. 2017. Evaluation of the quality of tourist packages in Tunisia by polish tourists: a case study  using the SERVPERF method. Turyzm 27/2: 11–21.DOI: 10.1515/tour-2017-0009 
 • Widz M., Brzezińska-Wójcik T. 2016. Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2015. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 35: 287-299. 
 • Widz M., Skoczylas K. 2015. Attractiveness of optional trip offer in Tunisia, as viewed by Polish Tourists. [in:] A.K. Mazurek-Kusiak (ed.), Managing the quality of tourism service. Lublin: 285–305. ISBN 978-83-94211-0-3.
 • Widz M., Skoczylas K. 2015. Bankrupcy of polish travel agencies after the economic crisis of 2009. [in:] M. Kastan (ed.), MEKON 2015, VSB-TUO, Ostrava: 643–651. ISBN 978-80-246-3684-3
 • Skoczylas K., Widz M. 2015. Importance of culinary festivals for the development of tourist regions. [in:] M. Kastan (ed.), MEKON 2015, VSB-TUO, Ostrava: 634–642. ISBN 978-80-246-3684-3
 • Widz M., Skoczylas K. 2015. Stan i uwarunkowania rozwoju biur podróży w Polsce.[w:] A. Dłużewska, G. Iwanicki (red.), Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki. Lublin–Krosno: 207–216. ISBN 978-83-65121-22-6.
 • Skoczylas K., Widz M. 2015. Wpływ festiwali kulinarnych na rozwój ośrodków turystycznych w Polsce. [w:] A. Dłużewska, G. Iwanicki (red.), Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki. Lublin–Krosno:179–188. ISBN 978-83-65121-22-6
 • Iwanicki G., Brzezińska-Wójcik T.Widz M., Lachowska D., Grabowski T. 2015. Metody badawcze w kreowaniu produktu astroturystycznego Park Ciemnego Nieba Roztocze. Warsztaty z Geografii Turyzmu, T. 6, Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia. Łódź 47–63. ISBN 978-83-7969-831-8
 • Staszek M., Świeca A., Brzezińska-Wójcik T. 2013. Analiza ofert polskich touroperatorów na sezon 2012/2013 na podstawie turystyki wyjazdowej do Tunezji – jednego z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304: 314–324.

Udział w projektach:

 • 2023-2020: Udział w opracowaniu oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (NCBiR, konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 Projektowanie Uniwersalne) – „Uniwersalność +”,  w ramach którego studenci kierunku Gospodarka przestrzenna oraz Turystyka i rekreacja  będą uczyć się projektowania produktów i usług z uwzględnieniem potrzeb osób wykluczonych i niepełnosprawnych.
 • 2019-2016: Udział w opracowaniu oraz realizacji ścieżki kształcenia Destination Manager w ramach grantu Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy. Projekt zyskał finansowanie i jest realizowany przy współpracy Fundacji Absolwentów UMCS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja (NCBiR, konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju).

Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 • członek Rady Programowej Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • członek Międzywydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Tourism Management
 • członek Wydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Turystyka i rekreacja