Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Cebrykow

dr hab. Paweł Cebrykow
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD KARTOGRAFII I GEOMATYKI
Telefon
5376827
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 11.00-12.30


czwartek 9.30-11.00

O sobie

Magister geografii, specjalność kartografia, stopień uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 22 czerwca 1995 r. na podstawie pracy pt.: „Mapy koncentracji ludności Polski w 1990 roku”, promotor pracy – dr hab. Mieczysław Sirko.

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, stopień uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 7 maja 2003 r. na podstawie rozprawy pt.: „Metodyka opracowywania map izopletowych z zastosowaniem procedury wygładzania kartogramu”, promotor pracy – dr hab. Jerzy Mościbroda prof. UMCS.

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, stopień uzyskany na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 24styczmia 2018 r. na podstawie monografii pt.: „Generalizacja map statystycznych”.