Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mirosław Krukowski

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD KARTOGRAFII I GEOMATYKI
Telefon
+48 (81) 537 69 90
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

     środa  12.00-13.00
czwartek  12.30-14.00

Adres

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

Pełnione funkcje:

 1. Członek Senatu UMCS (2012-2016 i 2016-2020)
 2. Członek Senackiej Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu 2016-2020
 3. Członek Senackiej Komisji Skrutacyjno-Mandatowej (2012-2016 i 2016-2020)
 4. Członek Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 2016-2020
 5. Członek Międzywydziałowego Zespółu Programowego ds. kierunku "Geoinformatyka" (od 2011)
 6. Członek Zespołu ds. raportu samooceny w związku z akredytacją kierunku Geoinformatyka 2019
 7. Koordynator Obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Ogólnopolskiego Dnia Geografa w 2011 roku na UMCS
 8. Koordynator - Program pomiarowy P1: pokrycie terenu i użytkowanie ziemi w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Stacja bazowa Biały Słup (od 2012)
 9. Kierownik Projektu „Teledetekcyjne metody badania środowiska przyrodniczego”, Lubelski Festiwal Nauki
 10. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki 

Zajęcia dydaktyczne na kierunkach:

 • geografia,
 • geoinformatyka,
 • turystyka i rekreacja,
 • ochrona środowiska,
 • studia doktoranckie geografia,
 • studia podyplomowe „GIS w praktyce”,
 • planowanie przestrzenne (WSPA w Lublinie)

Projekty dydaktyczne (udział i opracowanie):

 • "UMCS dla rynku pracy"
 • "Geo4work"
 • "Akademia Młodego Przyrodnika"

 


Działalność naukowa

Profil Researchgate

Zainteresowania badawcze:

analizy przestrzenne, teledetekcja środowiska, wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w modelowaniu przestrzennym, niepewność w modelowaniu kartograficznym


Ogłoszenia

Poprawka z Geostatystyki, III r geoinformatyki w środę 17 lutego 2016 r. Sala do ustalenia.

Poprawka z Geowizualizacji..., II r geoinformatyki, w czwartek 18 lutego 2016 r. Sala do ustalenia.

Poprawka (ustana) z części teledetekcyjnej Kartografia i teledetekcja, I r. geoografii, w czwartek 23 czerwca 2016 r. godz. 10. Pokój 111B.