Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Zawadzki

dr Mateusz Zawadzki
Stanowisko
asystent
Jednostki
PRACOWNIA GEOINFORMACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni


środa: 10:00 - 11:00


piątek: 10:15 - 11:15Numer pokoju: 119 B 


 

Adres

Pokój 119 B Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • sieć komunikacyjna w epoce staropolskiej
 • geografia i kartografia historyczna
 • HGIS (Historical GIS)
 • digital humanities, wykorzystanie Web-GIS w promocji wyników badań
 • historyczne zdjęcia lotnicze

Zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy GIS (Geoinformatyka, I rok, I stopień)
 • Web-GIS (Geoinformatyka, III rok, I stopień)
 • Mapy dawne jako źródło wiedzy o środowisku (Geoinformatyka, I rok, II stopień)
 • Geoinformatyka / GIS w ramach modułu Technologie informatyczne (Gospodarka przestrzenna, II rok, I stopień)
 • Web-GIS (Studia podyplomowe GIS w praktyce)

Pełnione funkcje

 • opiekun praktyk zawodowych na kierunku Geoinformatyka (I rok, I stopień).
 • opiekun kierunku Geoinformatyki (I rok, I stopień)
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT

Działalność naukowo-dydaktyczna

Członek redakcji "Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny"
https://studiageohistorica.pl/sghist

Przeprowadzenie kursu "GIS w badaniach historycznych" w ramach doktorskiej szkoły letniej ŚRODOWISKO - CZŁOWIEK - GOSPODARKA (Białystok, 2.09 - 6.09 2019 r.). Organizatorzy: Uniwersytet Białostocki, Max Planck Institute for the Science of Human History, Uniwersytet Pedagogiczny, Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, Palaeo-Science and History.


Działalność naukowa

Artykuły naukowe w czasopismach 

Zawadzki M., 2018. Source and methods of reconstruction of postal roads in the second half of the 18th century on the example of the former Lublin province, „Polish Cartographical Review”, t. 50, nr. 4, s. 197–206.

Zawadzki M., 2016. „Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego” jako źródło do badań nad strukturą parafialną województwa lubelskiego, „Studia Geohistorica”, t. 4, s. 142–152.

Zawadzki M., Zawadzka A., 2013. Metoda projektów w edukacji historycznej dzieci i młodzieży, „Roczniki Pedagogiczne”, t. 5, s. 233–251.

Rozdziały w monografiach naukowych

Miszczuk P., Wajs D., Zawadzki M., 2017. „Wirtualny szlak śladami Bronisława Piłsudskiego” jako przykład wykorzystania narzędzi GIS w turystyce, [w:] Współczesne oblicza turystyki, ed. K. Borodako, Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA,  s. 75-82.

Zawadzki M., Sabat A., Wiśniewski T., 2015. Digitalization of the data from the archaeological research conducted at the Magdalenian site in Klementowice in 1981–1982, 2007– 2011, [in:] Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, ed. T. Wiśniewski, Wydawnictwo UMCS: Lublin, s. 180-183.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

2019 -  – wykonawca w projekcie naukowo-badawczym Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych (01SPN17003218); Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

2017 - 2019 – Stypendysta w projekcie badawczym Mikroregion Skarpy Dobużańskiej jako część fizjograficznego i biokulturowego pogranicza między strefą bałtycką i pontyjską (od VI do II tysiąclecia przed Chrystusem) (2015/18/E/HS3/00754); Uniwersytet Gdański

2015 – Wykonawca zadania w projekcie Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego (2498/13/FPK/NID); Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2014 - 2016 – Wykonawca w projekcie HISTORYCZNY GIS dla Lubelszczyzny. Projekt rekonstrukcji granic administracji państwowej i kościelnej województwa lubelskiego z 1827 r.; Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL

2014 - 2016 - Wykonawca zadania w projekcie badawczym Atlas Historii Polski. Wielkopolska w II połowie XVI wieku; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

2013 - 2014 - Kierownik zespołu badawczego ds. GIS w Projekcie GIS across the border - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie BUG; Wschodni Klaster Doradczo - Usługowy; Euroregion BUG

Artykuły popularnonaukowe

Bober A., Borowska-Pakuła J., Chabudziński Ł., Hołub B., Owczarek P., Zawadzki M., 2018. II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018, „Polish Cartographical Review”, t. 50, nr 1, s. 121-122 .

Zawadzki M., 2017. Palcem po interaktywnej mapie – wirtualny szlak „Śladami Bronisława Piłsduskiego”, „Edukacja”, Esri Polska: Warszawa, s. 12-15.

Borowska-Pakuła J., Chabudziński Ł., Dąbrowska A., Hołub B., Konopska B., Owczarek P., Zawadzki M., 2017. Akademickie Mistrzostawa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017, „Edukacja”, Esri Polska: Warszawa.

Zawadzki M., Różycki S., 2013. Zapomniane fortyfikacje Twierdzy Przemyśl, "Odkrywca", z. 11, s. 20-22.