Absolwenci I i II stopnia studiów Gospodarka przestrzenna!

dr inż. Anna Polska

12.07.2019

Chciałabym przypomnieć Państwu o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody im. Anny Siedleckiej dla najlepszego absolwenta. Warunki przyznawania nagrody są dostępne na stronie

https://www.umcs.pl/pl/nagroda-im-dr-anny-siedleckiej,1865.htm#page-1

Jednocześnie proszę moich podopiecznych z zimowego seminarium, którzy spełniają podane kryteria, o zgromadzenie odpowiednich dokumentów i skontaktowanie się ze mną w przyszłym tygodniu.

Anna Polska