Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr inż. Anna Polska

dr inż. Anna Polska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
+48 (81) 5376857
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne w roku akademicki 2022/23, semestr zimowy, odbywają się w pok. 213B w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS we wtorki w godzinach 16.00-18.00.


Konsultacje on-line na Wirtualnym Kampusie odbywają się po uprzedmin ustaleniu terminu poprzez e-mail na kursie Konsultacje_Anna Polska

Adres

Al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

2001 - ukończenie kierunku Architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej i uzyskanie tytułu mgr inż. arch.

2013 - obrona pracy doktorskiej pod tytułem "Podejścia marketingowe w planowaniu przestrzennym - na przykładzie wybranych miast i gmin z obszaru województwa lubelskiego" na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i uzysknie stopnia dr

Współautorka kilkunastu opracowań planistycznych, takich jak miejscowe plany zagosppodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, startegii rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

A. Polska, J. Polski, Urban Marketing of Small Cities, Barometr Regionalny, 2017

A. Polska, Function of Centers of Activity in the Shaping of Public Spaces in Lublin, Barometr Regionalny, 2017

A. Polska, Marketing w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  Lublin 2021

 

Zainteresowania naukowe:

- policentryczność struktury przestrzennej miasta

- centrum miasta

- problemy urbanistyczne małych miast

- urbanistyka Korei Południowej